اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۲۸ تیر - (8 ژوئيه) -خبر‌های سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در ایران

نرگس محمدی پس از گفتگوی تلفنی با فرزندانش به اعتصاب غذایش پایان داد دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز