اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۷ مهر - (28 سپتامبر) - تأیید محکومیت سنگین زندان برای نرگس محمدی را محکوم می‌کنیم

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) تایید محکومیت نرگس محمدی روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر را به ۱۶ سال زندان قاطعانه محکوم می‌کند. دنباله

تصویر روز

صفحه دو آخر هفته: تاسیس انجمن روزنامه نگاران تهران

با حضور: فرزانه روستایی، روزنامه نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران، مهدی تاجیک، روزنامه نگار و فرشته قاضی، روزنامه (...)

-->


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز