اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۵ اسفند - (23 فوريه) -

خبر‌های سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در ایرانگزارش‌گران بدون مرز (RSF) زندانی کردن احمد منتظری را قاطعانه محکوم می‌کند. دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز