اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۳ تیر - (23 ژوئن) -خبر‌های سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در ایران

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) صدور محکومیت به ٩١ روز زندان علی اکبر جوانفکر ،مدیرعامل سابق موسسه ایران، و سه روزنامه‌نگار سابق روزنامه ایران عبدالرضا سلطانی، (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز