اطلاعيه‌های مطبوعاتی

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) علی خامنه‌ای و حسن روحانی را مسئول سلامت و جان مهدی کروبی می‌داندگزارش‌گران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت مهدی کروبی صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی که در پی اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز