اطلاعيه‌های مطبوعاتی

۲۱ قوس - (12 دسامبر) -

گزارش‌گران بدون مرز (RSF)در افغانستان تداوم کوشش برای ایمنی بیشتر خبرنگاراندر برابر افزایش حمله‌های طالبان و داعش که افغانستان را به سوی جنگی داخلی سوق می‌دهد، و بیش از پیش خبرنگاران و رسانه‌ها را تهدید می‌کنند، گزارش‌گران بدون (...) دنباله


گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز