2 ژانويه 2007 - ١٢ دی


سايت ها و وبلاگ هاي ايراني يا ثبت شوند يا مسدود

وزارت ارشاد دارندگان سايت هاي اينترنتي و وبلاگ ها را موظف کرده است تا طي دو ماه آينده سايت يا وبلاگ خود را با ذکر مشخصات کامل فردي و فني ثبت کنند، در غير اين صورت ’پايگاه اينترنتي’ آنها مسدود خواهد شد.


روزنا: وزارت ارشاد دارندگان سايت هاي اينترنتي و وبلاگ ها را موظف کرده است تا طي دو ماه آينده سايت يا وبلاگ خود را با ذکر مشخصات کامل فردي و فني ثبت کنند، در غير اين صورت ’پايگاه اينترنتي’ آنها مسدود خواهد شد.

بر اساس طرحي که با نام ’ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي ايراني’ از آن ياد شده، همه گردانندگان سايت ها بايد در يک فرم اينترنتي نام و نام خانوادگي، شماره شناسانامه، آدرس سکونت و کار، تلفن، سال ايجاد وب سايت، زبان برنامه نويسي سايت، تعداد تقريبي بازديدهاي روزانه از سايت، نام سايت ميزبان و کشور ميزبان سايت را وارد کنند.

وزارت ارشاد هدف از اجراي اين طرح را "نظارت بر محتواي سايت هاي اينترنتي و وادار کردن گردانندگان سايت ها به پاسخگويي" خوانده، اما مخالفان اين طرح، آن را گام ديگري در راستاي محدود کردن جريان اطلاع رساني در ايران و برخورد با منتقدين حکومت مي دانند.

دو ماه پيشتر، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشي ايران را همراه با دوازده کشور ديگر به عنوان ’دشمنان اينترنت’ معرفي کرد، اما در عين حال اعلام کرد که برخورد با وبلاگ نويسان در اين کشور به نظر بهبود پيدا کرده است.

گردآورندگان اين گزارش که نوامبر سال گذشته ميلادي منتشر شد، وضعيت فيلترينگ در ايران را سختگيرانه تر از گذشته ارزيابي کرده و نوشتند که حدود 10 ميليون سايت با محتواي سياسي و برخي سايت ها با مضامين مذهبي توسط جمهوري اسلامي مسدود شده است.

با اجراي مصوبه تازه دولت ايران - که از روز دوشنبه اول ژانويه 2007 (يازدهم دي ماه) آغاز شده - وزارت فرهنگ و ارشاد موظف مي شود با فعاليت هاي غير مجاز برخورد کرده و از طريق کميته تعيين مصاديق پايگاه هاي غير مجاز اينترنتي نسبت به مسدود کردن سايت ها و وبلاگ ها اقدام کند.

کميته تعيين مصاديق پايگاه هاي غير مجاز اينترنتي پنج سال پيش از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل شده و در آن وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري حضور دارند.

برخي از مواردي که در آئين نامه دولت ايران با آنها مي توان جلوي فعاليت سايت ها و وبلاگ را گرفت و مديران آنها را به دادگاه معرفي کرد، عبارتند از: انتشار مطالب الحادي و کفر آميز، ترويج اعمال مغاير امنيت ملي، اشاعه منکرات و ترويج مطالب مغاير با عفت و اخلاقي عمومي، توهين به اقوام و مليت هاي مذهبي، و آموزش مقابله با فيلترينگ.

بر اساس طرح تازه دولت احمدي نژاد، دارندگان سايت ها و وبلاگ ها دو ماه مهلت دارند تا به سايت رسمي ’ستاد ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي ايراني’ که زير نظر معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد قرار دارد، مراجعه کرده و مشخصات کامل خود را در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.

نقل از

روزنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز