25 ژانويه 2007 - ٥ بهمن


شیرکو جهانی با دو اتهام در دو دادگاه


شیرکو جهانی عضو زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز دوشنبه 2 بهمن ماه در شعبه اول دادگاه عمومی مهاباد به ریاست" اصل کمر"به اتهام نشر اکاذیب بدون حضور وکیل دادگاهی شد.

شیرکو جهانی در پرونده دیگری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی روز چهارشنبه 4 بهمن در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست "عباس زاده "بدون حضور وکیل دادگاهی گردید. عضو در بند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اوایل آذر ماه سال جاری دستگیر و زندانی شده است.

به نقل از

گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز