25 ژانويه 2007 - ٢ بهمن


نامه خانواده علي فرحبخش به رييس قوه قضاييه

علي فرحبخش بدون آن كه جرمي مرتكب شده باشد، حدود دو ماه است كه در بازداشت به سر مي‌‏برد و متأسفانه هنوز از كوچك‌‏ترين حقوق انساني و شهروندي برخوردار نيست


مادر و همسر علي فرحبخش، روزنامه‌‏نگار زنداني، در نامه‌‏اي خطاب به رييس قوه قضاييه، نسبت به وضعيت جسمي و روحي اين روزنامه‌‏نگار ابراز نگراني كردند.

خانواده اين روزنامه‌‏نگار زنداني در نامه خود خطاب به هاشمي شاهرودي با اشاره به نامه قبلي خود و عدم دريافت پاسخ لازم در خصوص وضعيت فرحبخش، آورده‌‏اند: علي فرحبخش بدون آن كه جرمي مرتكب شده باشد، حدود دو ماه است كه در بازداشت به سر مي‌‏برد و متأسفانه هنوز از كوچك‌‏ترين حقوق انساني و شهروندي برخوردار نيست.

اين نامه مدعي ‌است: فرحبخش بعد از انتقال به سلول عادي پس از 44 روز انفرادي، امكان استراحت معمول در شب را ندارد و هم‌‏اكنون نيز از حق داشتن وكيل محروم است. در زندان و در طي دوران بازداشت انفرادي در اثر شرايط نامساعد رواني بازجويي، دچار مشكلات شديد گوارشي و خونريزي معده و بستري در بيمارستان زندان شده است و اكنون گفته است كه اگر در مورد وضعيتش هرچه زودتر تعيين تكليف نشود به ناچار دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

در ادامه اين نامه آمده است: ما با علم به سابقه قبلي مشكلات شديد گوارشي وي، نگراني عميق خود را از اين تصميم اعلام مي‌‏داريم و از شما نسبت به آنچه به سر فرزندمان مي‌‏آيد، انتظار دادرسي داريم و مسلماً دستگاه قضايي در قبال هر نوع پيشامدي كه براي سلامتي وي اتفاق بيفتد، مسوول خواهد بود.

خانواده علي فرحبخش در پايان نامه خود خواستار ملاقات حضوري با رييس قوه قضاييه شده است.

به نقل از ادوارنيوز
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز