27 ژانويه 2007 - ٧ بهمن


بازداشت عدنان حسن‌‏پور روزنامه‌‏نگار سنندجی

عدنان حسن‌‏پور، از اعضای هیأت تحريريه هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده «ئاسو» بازداشت شد.


عدنان حسن‌‏پور، از اعضای هیأت تحريريه هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده «ئاسو» بازداشت شد.

اين روزنامه‌‏نگار كرد، روز پنج‌‏شنبه هفته گذشته در اطراف منزلش بازداشت شد. خانواده حسن‌‏پور از اتهامات و محل نگهداری اين روزنامه‌‏نگار ابراز بی‌‏اطلاعی می‌‏كنند.

هفته‌‏نامه «ئاسو» كه به دو زبان كردی و فارسی منتشر می‌‏شد، سال ٨٤ با شكايت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی استان كردستان توقيف شد.

به نقل از

ايلنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز