14 فوريه 2007 -  ٢٥ بهمن


دادگاه علي فرحبخش پنجم اسفند برگزار مي‌‏شود


جلسه رسيدگي به اتهامات علي فرحبخش، روزنامه‌‏نگار زنداني صبح روز شنبه، پنجم اسفند ماه سال جاري در شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران برگزار مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين روزنامه‌‏نگار كه هم‌‏اكنون در بازداشت موقت به سر مي‌‏برد، صبح روز ششم اسفند ماه به همراه وكيل مدافع خود در شعبه مزبور حاضر و به دفاع از اتهام خود داير بر «جاسوسي» مي‌‏پردازد.

پرونده فرحبخش پيش از اين در دادسراي انقلاب تهران مطرح بود كه بازپرس پس از رسيدگي، پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب تهران ارجاع كرد. اين روزنامه‌‏نگار بيش از 80 روز است كه در بازداشت موقت به سر مي‌‏برد.

به نقل از ایلنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز