14 فوريه 2007 -  ٢٥ بهمن


سه ‌‏روزنامه‌‏نگار سنندجي ١٠ اسفند محاكمه مي‌‏شوند


جلسه رسيدگي به اتهامات سامان سليماني، فرهاد امين‌‏پور و رضا عليپور، از اعضاي هيأت تحريريه نشريه «روژهه‌‏لات» دهم اسفند ماه سال جاري در دادگاه كيفري استان كردستان برگزار مي‌‏شود.

صالح نيكبخت، وكيل مدافع اين سه روزنامه‌‏نگار در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: روز دهم اسفند ماه سال جاري به همراه سيدمهدي حسيني، از وكلاي ديگر اين پرونده در شعبه مزبور حاضر و به دفاع از موكلان خود مي‌‏پردازيم.

اتهام اين سه عضو هيأت تحريريه نشريه «روژهه‌‏لات» كه پس از تحمل حدود يك ماه حبس، با تأمين قرار وثيقه 50 ميليون توماني خود آزاد هستند، اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده است.

پيش از اين پرونده اين سه روزنامه‌‏نگار در شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب سنندج مطرح بود كه بازپرس پس از برگزاري جلسات بازپرسي، پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه كيفري استان كردستان ارجاع كرد.

به نقل از ایلنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز