21 مه 2007 - ٣١ ارديبهشت


هفته نامه عیاران به دستور دادستانی سیستان و بلوچستان توقیف شد

صبح امروز عده ای از ماموران دولتی با حکم دادستانی دفتر این هفته نامه را پلمپ کردند. ظاهرا هفته نامه عیاران به علت چاپ مصاحبه ای با دو تن از کارشناسان اهل سنت استان توقیف شده است.


هفته نامه عیاران که مدیرمسئولی آنرا مهدی زیرک بر عهده دارد به دستور دادستانی سیستان و بلوچستان توقیف شد.

صبح امروز عده ای از ماموران دولتی با حکم دادستانی دفتر این هفته نامه را پلمپ کردند. ظاهرا هفته نامه عیاران به علت چاپ مصاحبه ای با دو تن از کارشناسان اهل سنت استان ( مولوی احمد نارویی و مهندس عیدو ریگی فرد ) توسط محمود براهویی نژاد که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ سردبیری این هفته نامه را بر عهده داشته است و طرح مطالبی در جوابیه براهویی نژاد به دکتر شهریاری توقیف شده است.

در متن حكم توقيف فعاليت هفته نامه عياران آمده است: با توجه به درج مطالب تشديدكننده اختلافات قومي و مذهبي و نشر اكاذيب به منظور تشويش اذهان عمومي و خروج از رسالت مطبوعاتي توسط هفته نامه عياران، با عنايت به اختيارات مدعي العموم و خصوصاً ضرورت اقدامات تأميني و باستناد بند 2 و 4 از ماده 6 و تبصره ذيل ماده 12 قانون مطبوعات، هفته نامه مذكور به دستور دادستان عمومي و انقلاب زاهدان توقيف گرديد.

در اين حكم خاطرنشان شده است: بديهي است مديرمسئول آن نشريه و افرادي كه در جهت تشديد اختلافات قومي و مذهبي فعاليت مجرمانه داشته اند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و در صورت اثبات و احراز اتهام ايشان موضوع در دادگاه مطبوعات به اطلاع عموم مردم هميشه در صحنه سيستان و بلوچستان خواهد رسيد.

به نقل از پيک نت
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز