22 مه 2007 - ايران


۴۰۰ ميليون تومان، وثيقه برای استرداد گذرنامه نازی عظيما

بازپرس ويژه امنيت دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که به تهران سفر کرده، چهارصد ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرده و مقام های امنيتی، گذرنامه خانم عظيما را هنوز به او برنگردانده اند.


بازپرس ويژه امنيت دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که به تهران سفر کرده، چهارصد ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرده و مقام های امنيتی، گذرنامه خانم عظيما را هنوز به او برنگردانده اند.

نازی عظيما پنجم بهمن سال گذشته برای عيادت از مادر بيمار و سالمندش به ايران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد.

وکالت نازی عظيما را که تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد، محمد حسين آقاسی حقوقدان در تهران و شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح و موسس کانون مدافعان حقوق بشر خانم عظيما را بر برعهده دارند.

محمد حسين آقاسی در را زابطه با پيگيری پرونده عظيما به راديو فردا گفت : قرار است روز چهارشنبه بار ديگر به بازپرسی پرونده مراجعه کنيم و اصرار خود را بر استرداد گذرنامه خانم عظيما، با توجه به توديع وثيقه و بازداشت ملکی که مورد نظر بوده، گذرنامه ايشان مسترد شود.

البته ايشان (بازپرس) هم به صورت نيم بند قولی در اين زمينه داده، اما ممکن است کار کمی به درازا بکشد که تصور می کنم کم لطفی قاضی پرونده باشد. وگرنه، تعقيقب ما بر اين اساس خواهد بود که گذرنامه مسترد شود و پرونده، پس از تکميل تحقيقات به دادگاه برود
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز