24 مه 2007 -  ٢ خرداد


رويا طلوعي» به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم شد

شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، «رويا طلوعي» از اعضاي هيأت تحريريه هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده «پيام مردم» كردستان به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم شد.


شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، «رويا طلوعي» از اعضاي هيأت تحريريه هفته‌‏نامه توقيف‌‏شده «پيام مردم» كردستان به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم شد.

نسرين ستوده،‌‏ وكيل مدافع اين روزنامه‌‏نگار سنندجي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه حكم محكوميت موكلش در تاريخ 27 تير ماه 85 صادر و در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 86 به وكلاي پرونده ابلاغ شده است،‌‏ گفت: موكلم از بابت شركت در تجمع‌‏هاي مورخ هشتم و دهم مرداد سال 84 مقابل استانداري كردستان به تحمل پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروه‌‏هاي مخالف نظام» به تحمل يك سال حبس و در مجموع به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم شده است. وي افزود: با توجه به اصل 27 قانون اساسي، جاي بسي سوال است كه موكلم به جهت استفاده از حق قانوني خود براي شركت در تجمع و اعلام مطالبات خود به تحمل كيفري چنين سنگين محكوم شده است.

ستوده تصريح كرد: بديهي است بنده در كنار ساير وكلاي پرونده، شيرين عبادي، محمد سيف‌‏زاده و نسيم غنوي، ظرف مهلت قانوني نسبت به مفاد حكم صادره تجديدنظرخواهي خواهيم كرد.

به نقل از ايلنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز