24 مه 2007 - ٢ خرداد


جهانگير رزمی بالاخره بعد از 27 سال جايزه پوليتزر خود را دريافت کرد


جهانگير رزمی بالاخره بعد از 27 سال جايزه پوليتزر خود را دريافت کرد.

به گزارش اسوشيتدپرس روزمی سال 1980 برنده جايزه پوليتزر شد ولی بخاطر نگرانيهای امنيتی خود را برای دريافت جايزه معروفی نکرد.

عکسهای وی از تيرباران 11 نفر در کردستان در سال 1980 سال گذشته، 2 دسامبر، در مقاله ای بلند در وال استريت جورنال بارديگر چاپ و هويت عکاس اين عکسها یعنی رزمی نيز آشکار گرديد.

جهانگير رزمی روز دوشنبه گذشته جايزه خود را دريافت کرد.جايزه مادی پوليتزر 10000 دلار ميباشد.

به نقل از پيک نت
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز