31 مه 2007 - ۹ خرداد


دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران : به وضعيت جسمی و روحی علی فرحبخش رسيدگی کنيد

دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران گفت: علی فرحبخش در وضعيت نامساعد جسمی و روحی به لحاظ بيماری سيستم دستگاه گوارشی خود قرار دارد .


بدر السادات مفيدی در گفتگو با خبرنگار ايلنا با انتقال ابراز نگرانی خانواده علی فرحبخش از وضعيت جسمی اين روزنامه نگار زندانی افزود: دو روز پيش خانواده فرحبخش در ديداری که با وی داشتند متوجه اظهار ناراحتی اين روزنامه نگار به لحاظ کم توجهی مسئولين زندان نسبت به بيماری فرحبخش شدند . وی گفت: در اين ديدارفرحبخش عنوان کرده است که با وجود در خواستی که برای معالجه خود توسط متخصص داشته تاکنون با اين درخواست موافقت نشده است .

دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران تصريح کرد: ظاهرا روزگذشته خانواده فرحبخش موضوع عدم رسيدگی به بيماری فرزندشان توسط مسوولان زندان را به گوش قضات پرونده وی که هم اکنون در مرحله تجديد نظر به سر می برد ، رسانده اند ؛ اما آنها نيز تاکنون اقدامی نکرده اند.

با اعلام اين خبر که انجمن اخيرا تقاضای ملاقاتی با رئيس قوه قضائيه در اين خصوص داشته ولی هنوز پاسخی دريافت نکرده است ، گفت : مسوولان زندان طبق قانون و مقررات مربوطه به ويژه بخشنامه های اخير قوه قضائيه موظفند به سلامت جسمانی زندانيان رسيدگی کنند.

به نقل از ايلنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز