2 ژوئن 2007 -  ١١ جوزا


کشته شدن خبرنگار تلویزیون شمشاد افغانستان

یک خبرنگار تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل پایتخت افغانستان در منزلش به ضرب گلوله کشته شده است. این حادثه بعد از ظهر روز پنجشنبه (31 مه) رخداد.


مسوولان تلویزیون خصوصی شمشاد می گویند که "شکیبا سانگه آماج" خبرنگار این تلویزیون به طور "مرموزی" در منزلش در کابل، پایتخت، به قتل رسیده است.

بشیرعاطف، یکی از مسوولان تلویزیون شمشاد به نقل از اعضای خانواده شکیبا سانگه آماج به بی بی سی گفت که لحظاتی پیش از وقوع این حادثه، شکیبا مادرش را صدا زده و همزمان با اين صدا، اعضای خانواده او صدای شلیک گلوله ای را شنیدند.

آقای عاطف گفت زمانی که اعضای خانواده شکیبا وارد اتاق او شدند، جسد خون آلود شکیبا را دیدند که از عقب يک گلوله به قسمت بالاى کمر او اصابت کرده بود. مسوولان تلویزیون خصوصی شمشاد گفتند که حادثه مرگ خبرنگار شان آنها را شدیدا تکان داده است.

انگیزه کشته شدن شکیبا سانگه آماج هنوز معلوم نیست. اما مسولان تلویزیون شمشاد و اعضای خانواده شکیبا گفته اند که او هیچ خصومت یا دشمنی شخصی با کسی و یا گروهی نداشت.

شکیبا که 22 سال سن داشت از یکسال به اینسو با تلویزیون خصوصی شمشاد به عنوان مجری کار می کرد. او دومین خبرنگار زن در کابل است که در ظرف دو سال گذشته به طور مرموزی به قتل می رسد.

با وجودیکه درست دو سال از مرگ شیما رضایی خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع در افغانستان می گذرد، هنوز انگیزه قتل وی روشن نشده است.

شیما رضایی نیز، در منزلش در کابل به ضرب گلوله به طور مرموزی به قتل رسیده بود.

به نقل از سايت فارسي بي بي سي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز