8 ژوئن 2007 - ۱۸ خرداد


دادگاه بهمن احمدی امویی ،روزنامه نگار برگزار شد

وی در 22 خرداد سال گذشته در حالی که در میدان هفت تیر تهران در حال تهیه گزارش ازتظاهرات زنان بر ضد قوانین تبعیض آمیز بود ، بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس ار یک هفته آزاد شد .


بهمن احمدی امویی ،روزنامه نگار به همراه وکیل خود فریده غیرت ، چهارشنبه شانزدهم خرداد در شعبه 13 دادگاه انقلاب حاضر شد و در مقابل قاضی سادات ازخود دفاع کرد.

وی در 22 خرداد سال گذشته در حالی که در میدان هفت تیر تهران در حال تهیه گزارش ازتظاهرات زنان بر ضد قوانین تبعیض آمیز بود ، بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس ار یک هفته آزاد شد .

نماینده دادستان در آغاز جلسه با قرائت کیفرخواست او را به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی, تبانی و مشارکت در یک اجتماع غیر قانونی و اخلال در نظم و آسایش و آرامش مردم متهم کرد و از قاضی برای او تقاضای مجازات کرد. پیش از این قرار بود که دادگاه وی در 13 اسفند ماه سال گذشته برگزار شود اما به دلیل عدم حضور نماینده دادستان به 16 خرداد موکول شد .

نماینده دادستان در دادگاه به برخی از گزارش ها و مقالات وی که در سال های گذشته در روزنامه های مختلف منتشر شده بود، اشاره کرد و آن مطالب را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست.

نماینده دادستان همچنین امضاء برخی بیانیه هایی که تاکنون و در سال های گذشته توسط روزنامه نگاران تهیه شده را در رده تبلیغ علیه نظام دانست و احمدی امویی را بابت امضاء این بیانیه ها که اغلب در اعتراض به توقیف روزنامه ها و یا حمایت از روزنامه نگاران زندانی بوده ، مجرم قلمداد کرد . هر چند فریده غیرت وکیل مدافع بر این باور بود که این موارد ربطی به پرونده موکلش ندارد اما قاضی این اعتراض را وارد ندانست . فریده غیرت ضمن دفاع از احمدی امویی،تمامی اتهامات وارده را رد و برای موکل خود تقاضای برائت کرد.

به نظر می رسد که حکم دادگاه ظرف 10 روز آینده به احمدی امویی و یا وکیلش ایلاغ شود.

به نقل از کانون زنان ايراني
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز