12 ژوئن 2007 - ٢٢ خرداد


احضار آسو صالح به دادسراي سنندج


آسو صالح، خبرنگار هفته‌نامه‌ي «ديدگاه» به شعبه‌ي 5 دادياري سنندج احضار شد.

صالح با بيان اين خبر، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اتهام من در احضاريه، اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده و اين پرونده مربوط به تجمع 17 اسفند در سنندج است كه به عنوان خبرنگار در آن حضور داشتم.

وي افزود: پيش از اين، در دادگاه سنندج با شكايت شوراي شهر به 6 ماه حبس تعليقي به مدت سه سال محكوم شده بودم كه در اين زمينه تجديدنظرخواهي كرده‌ام.

به نقل از ايسنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز