22 ژوئن 2007 - 


پرونده‌ علی فرحبخش در دستور کار قضات دادگاه تجديدنظر قرار گرفت

وکيل مدافع علی فرحبخش با بيان اين‌که پرونده‌ی موکلش در دستور کار قضات شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجديدنظر قرار گرفته، اظهار اميدواری کرد که در طول هفته‌ی جاری رأی برائت موکلش صادر شود.


وکيل مدافع علی فرحبخش با بيان اين‌که پرونده‌ی موکلش در دستور کار قضات شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجديدنظر قرار گرفته، اظهار اميدواری کرد که در طول هفته‌ی جاری رأی برائت موکلش صادر شود.

محمود عليزاده طباطبايی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: روز سه‌شنبه با رييس شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان ملاقات داشته و در ارتباط با سوابق و وضعيت خانوادگی موکلم توضيحاتی ارايه دادم. وی ابراز داشت: هم‌چنين در ارتباط با اطلاعاتی که عنوان شده بود که فرحبخش در سمينارهای خارجی ارايه داده توضيحاتی داده شد که اطلاعات گسترده‌تری از اين نوع رسما توسط بانک مرکزی به صورت گزارشات دوره‌ای به صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی ارايه می‌شود و اين گونه اطلاعات نمی‌تواند از مصاديق جاسوسی تلقی شود.

وی با بيان اين‌که تصور می‌کنم رييس شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجديدنظر تا اندازه‌ی زيادی قانع شده است، اظهار اميدواری کرد که در طول هفته‌ی جاری رأی برائت موکلش صادر شود.

به نقل از ايسنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز