1 ژوئيه 2007 - ١٠ تير


محمدصدیق کبودوند زندانی شد

روز يكشنبه ١٠ تيرماه محمدصدیق کبودوند سردبير هفته نامه توقيف شده پيام مردم کردستان و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سوی دستگاه قضایی بازداشت و راهی زندان شد.


محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سوی دستگاه قضایی بازداشت و راهی زندان شد.

محمدصدیق کبودوند سردبير هفته نامه توقيف شده پيام مردم کردستان و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سوی دستگاه قضایی بازداشت و راهی زندان شد. روز يكشنبه ١٠ تيرماه 5 نفر از نیروهای امنیتی و اطلاعاتي آقای کبودوند را در محل كارش كه يك موسسه مالي ميباشد بازداشت و پس از مراجعه به منزل ايشان در تهران و توقيف اموال شخصي وي ايشان را به بند 209 زندان اوين انتقال دادند . هنوز علت بازداشت رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بطور رسمی اعلام نشده است.

یادآور می شود سال گذشته یک دادگاه در سنندج، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول پیام مردم را به یک و نیم سال حبس تعلیقی، 5 سال محرومیت از روزنامه نگاری و ممنوعیت انتشار پیام مردم محکوم کرده بود. دادگاه تجدید نظر استان طی سال جاری ضمن تایید حکم مذکور، حبس تعلیقی را به یک سال حبس تعزیری تغییر داده بود. لازم يه ياد آوري است كه ماموران امنيتي كه لباس شخصي به تن داشتند از منزل ايشان 3 دستگاه كيس كامپيوتر بيش از صد جلد كتاب سي دي و عكسها و فيلمهاي خانوداگي و مدارك شخصي و غيره را با خود بردند

به نقل از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز