18 ژوئيه 2007 - ٢٦ تیر


احضار ابوالفضل عابدینی


آقای ابوالفضل عابدینی یکی از خبرنگاران اهواز روز شنبه 26 تیر 1386 از طرف دادگاه انقلاب اهواز احضار گردید. در احضاریه ارسالی از طرف این دادگاه تاکید شده که او روز شنبه 30 تیر 1386 راس ساعت هشت صبح باید حاضر گردد در غیر اینصورت حکم جالب او صادر خواهد شد.

آقای عابدینی به خاطر فعالیتهای خبرنگاری خود تا به حال 2 بار توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد. بار اول او به مدت چندین ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات زندانی بود وآخرین بار که توسط مامورین وزارت اطلاعات در تهران ربوده شد و به مدت چندین هفته در شرایطی غیر انسانی در زندان نگهداری می شد.

آقای عابدینی در گزارشهای خبری خود بیشتر به واقعیتها حاکم بر جامعه و به مشکلات اجتماعی و کارگری می پرداخت و از شرایط سخت و طاقت فرسای آنها گزارش تهیه می کرد. و به این دلیل است که دائم تحت فشار مامورین وزارت اطلاعات قرار دارد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز