24 ژوئيه 2007 - ٣١ تير


انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نسبت به نادیده‌گرفتن حریم حقوقی مطبوعات و افزایش موج تهدیدها علیه كار روزنامه‌نگاری هشدار داد.


دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با ارسال نمابری با بیان این مطلب، هم‌چنین با انتقاد از آن چه آن را اجبار برخی روزنامه‌ها به درج جوابیه با تیتر تحمیلی خوانده، از این اقدام به عنوان ورود به حوزه خصوصی مطبوعات یاد كرده كه عملا استقلال و امنیت حرفه‌یی آن‌ها را نقض می‌كند؛ زیرا ‌طبق قانون هیچ دستگاهی حق فشار به مطبوعات برای درج یا عدم درج مطلبی را مگر به حكم قانون ندارد و هر دستگاهی مجاز به پاسخگویی به مطبوعات در شرایط و محدوده‌ای است كه قانون مقرر داشته، است.

در ادامه این نمابر آمده است: از نظر قانون پاسخ باید در همان صفحه و با همان فونت درج شود؛ در حالی كه پاسخ‌دهنده این حق را ندارد كه حتی در پاسخ خود مثلا به تخریب یا دشنام مطبوعه مورد نظر بپردازد . همچنین این حق برای او منظور نشده كه تیتر پاسخ خود را نیز انتخاب كند و دولت و یا هر دستگاهی نمی‌تواند به اسم پاسخگویی از چارچوب‌های مشخص قانونی فراتر رود كه شایسته خود آنها نیز نیست.

این نمابر افزوده است: سهل است كه این گونه اقدامات فضای مطبوعات را بیش از گذشته مكدر می‌كند و ناامنی در این حوزه كاری را وسعت می‌بخشد .

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در پایان با تاكید بر حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و مطبوعات نسبت به ورود به حریم حقوقی حوزه روزنامه‌نگاران هشدار داده و خواهان اصالت حقوق حرفه‌یی بر مسائل روزمره و حاشیه‌یی از جمله مسائل مربوط به حوزه سیاست شده است.

به نقل از ايسنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز