4 اوت 2007 -  ۱۲ مرداد


تعداد روزنامه نگاران احضار شده، بیش از چهار نفر است - ماشاالله شمس الواعظين

ماشاالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد که برخی روزنامه نگاران احضار شده اند، اما فعلا از انتشار خبر احضار خود خودداری کرده اند.


رادیو فردا: سعيده هاشمی - در حالی که احضار همزمان چهار روزنامه نگار به دادگاه و صدور حکم شش ماه حبس برای يک روزنامه نگار ديگر از سوی برخی ناظران، موجی تازه برای سرکوب روزنامه نگاران توصيف شده، گزارش ها حاکی است که تعداد روزنامه نگاران احضار شده، بيشتر از تعدادی است که در رسانه ها منتشر شده است.

ماشاالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد که برخی روزنامه نگاران احضار شده اند، اما فعلا از انتشار خبر احضار خود خودداری کرده اند.

اين نخستين بار نيست که برخی فعالان همزمان با رو به رو شدن با برخوردهای پليسی، برمبنای نشان دادن حسن نيت خود به بازجويان، خبرهای مربوط به اين برخوردها را منتشر نمی کنند.

اما در عين حال از ميان روزنامه نگاران احضار شده، مسعود باستانی، سهيل آصفی ، فرشاد قربانپور و فروزان آصف نخعی چهار روزنامه نگاری هستند که طی روزهای خبرهای احضارشان منتشر شده و از ميان اين چهار نفر، فرشاد قربانپور به قرنطينه اوين منتقل شده و در بازداشت به سر می برد.

از سوی ديگربهمن احمدی امويی روزنامه نگار ديگری است که از سوی شعبه سيزدهم دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعليقی محکوم شده است.

فريده غيرت وکيل مدافع بهمن احمدی امويی به راديو فردا می گويد: «وی در جريان تظاهرات زنان بر ضد قوانين تبعيض آميزدر ۲۲ خرداد سال ۸۵ مشغول تهيه گزارش بود که بازداشت شد.»

به گفته خانم غيرت آقای احمدی امويی برای اتهام تبليغ عليه امنيت نظام مجرم شناخته شده اما وی به اين حکم اعتراض کرده است.

يورش به منازل روزنامه نگاران

روز سه شنبه نهم مرداد ماه ماموران دادستانی به صورت هم زمان با حکم رسمی به منزل چهار روزنامه نگار مراجعه کرده و پس از تفتيش لوازم خانه، برخی لوازم شخصی از جمله کامپيوتر، دفترچه تلفن، پاسپورت و دست نوشته های آنها راضبط کرده اند.

سحر خیز: «دستگاه های امنيتی معمولا به همه بازداشت شدگان توصيه می کنند که اگر در مورد نشست های بازپرسی خبری پخش نشود برای وضعيت متهم بهتر است. اما هميشه اينطور نيست و گاهی متهم پس از مدتی به اين نتيجه می رسد که فريب خورده است.»

ماشاالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مصاحبه ای با راديو فردا می گويد: «به نظر می رسد که دستگيری اين روزنامه نگاران در ارتباط با موضوع بازداشت دانشجويان در ماجرای سالروز ۱۸ تيرماه است.»

به گفته آقای شمس الواعظين هنوز اتهام اين افراد مشخص نيست.

مسعود باستانی پس از دو روز بازجويی شب چهارشنبه ۱۰ مرداد آزاد شد. سهيل آصفی نيز قرار است روز شنبه در دادگاه تفهيم اتهام شود و گفته می شود يکی از اتهام های او که در جريان تفتيش منزل توسط يکی از ماموران دادستانی مطرح شده ، همکاری با سايت خبری« روز» است.

قای شمس الواعظين درباره روزنامه نگارانی که به رغم احضار، خبرهای مربوط به خود را منتشر نمی کنند، می گويد: «خبرنگاران علاقه ندارند با مطرح کردن اين مساله در رسانه ها، مشکل خود را با دستگاه های امنيتی پيچيده تر کنند و در نتيجه مسئله را مسکوت نگه می دارند.»

«روزنامه نگاران فريب خورده اند»

آقای شمس الواعظين اعتقاد دارد که اين احضارها معمولا پس از يک يا دو نشست با متهم خاتمه می يابد، اما عيسی سحرخيز روزنامه نگار نظر ديگری دارد و می گويد: «اين مسئله تا حدود زيادی به اندازه موج برخورد با روزنامه نگاران و شرايط موجود بستگی دارد.»

وی می گويد: «دستگاه های امنيتی معمولا به همه بازداشت شدگان توصيه می کنند که اگر در مورد نشست های بازپرسی خبری پخش نشود برای وضعيت متهم بهتر است. اما هميشه اينطور نيست و گاهی متهم پس از مدتی به اين نتيجه می رسد که فريب خورده است.»

همزمان، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی بيانيه ای خواهان ارائه دلايل برخورد تازه با روزنامه نگاران شده است.

به گفته آقای شمس الواعظين سخنگوی اين انجمن، خبرنگاران در شرايط فعلی ايران «تهديد پذيرترين و بی پناهترين قشر جامعه ايران» هستند.

آقای شمس الواعظين می گويد: «وقتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی از کودتای خزنده در مطبوعات ايران صحبت کرد و وقتی دولت ايران به دليل انتفاد ازعملکرد خود رسما از مطبوعات طرح دعوی می کند ، اين گونه خبرنگاران رسانه ها در معرض فشار قرار می گيرند.»

برخی رسانه های داخلی ايران موج اخير احضار روزنامه نگاران را «در راستای تکميل سناريوی راه اندازی انقلاب مخملی مطرح کرده اند و بهانه مناسبی برای زهره چشم گرفتن از روزنامه نگاران و منتقدان داخلی»عنوان کردند

به اعتقاد آقای سحرخيز همکاری برخی از اين روزنامه نگاران با رسانه های خبری خارج از کشور «بهانه برای طرح اتهامانی از اين دست» است.

اما آقای شمس الواعظين می گويد اين مسائل در حد حدس و گمان است، و «هنوز بايد صبرکرد و ديد که چه خواهد شد.»

هنوز مقام های امنيتی و قضايی ايران درباره موج تازه اين برخوردها، علل آن و اتهامات روزنامه نگاران هيچ گونه اظهارنظری نکرده اند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز