7 اوت 2007 - ١٤ مرداد


نامه‌ي خبرنگاران ايلنا به وزيرارشاد اسلامي : آزادي بيان و عقيده حق ذاتي هر انساني است

«آيا تاكنون از خود پرسيده‌ايد وقتي رسانه‌اي تعطيل مي‌شود، بر سر خبرنگاران بيكار شدهء آن كه به هيچ سفره‌اي وصل نيست، چه مي‌آيد؟! چگونه است در دولتي كه رييس آن همگان را به رعايت حق و عدالت و آزادي دعوت مي‌كند، حق «كاركردن» ما ناديده گرفته مي‌شود، عدالت در توزيع يارانه ميان خبرگزاري‌ها زيرپا گذاشته مي‌شود و آزادي در «با ما بودن» خلاصه مي‌شود؟!


جمعي از خبرنگاران خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، به محمدحسين صفارهرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نامه نوشتند. در بخشي از اين نامه آمده است:«به اطلاع مي‌رساند «محروميت از حق كاركردن»، ما خبرنگاران خبرگزاري كار ايران (ايلنا) را بر آن داشت تا در آستانهء روز خبرنگار درد دل‌هاي خود را با شما به عنوان بالاترين مقام فرهنگي و ارشادي كشور بازگو كنيم. البته جاي تعجب نيست در روز خبرنگار كه بايد روز تقدير از تلاشگران عرصه‌اطلاع‌رساني باشد، ما از دردهاي دل خود سخن بگوييم، چه اين طنز غريب در ماهيت و فلسفهء نام‌گذاري اين روز نهفته است.

ما خبرنگاران اين روز را در حالي به يكديگر تبريك مي‌گوييم كه در آن يكي از همكاران‌مان_-شهيد صارمي‌- هنگام انجام وظيفه و تهيهء خبر به قتل رسيده است. انتخاب چنين يادماني در ذات خود ماهيتي افشاكننده دارد و با زندگي واقعي اهل رسانه نامانوس نيست. استحضار داريد كه خبرگزاري كار ايران (ايلنا) حدود ساعت 20 شب 19 تيرماه فيلتر شد. در ادامهء اين نامه ابراز عقيده شده است: «آيا تاكنون از خود پرسيده‌ايد وقتي رسانه‌اي تعطيل مي‌شود، بر سر خبرنگاران بيكار شدهء آن كه به هيچ سفره‌اي وصل نيست، چه مي‌آيد؟! چگونه است در دولتي كه رييس آن همگان را به رعايت حق و عدالت و آزادي دعوت مي‌كند، حق «كاركردن» ما ناديده گرفته مي‌شود، عدالت در توزيع يارانه ميان خبرگزاري‌ها زيرپا گذاشته مي‌شود و آزادي در «با ما بودن» خلاصه مي‌شود؟! كجاي اين عدالت است كه وزارت ارشاد يارانه‌اي را كه در بودجه سالانهء كشور براي خبرگزاري‌هاي غيردولتي در نظر گرفته شده است، از «ايلنا» دريغ مي‌كند؟!»

به نقل از ايسنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز