11 اوت 2007 - ١٨ مرداد


مديرمسسول نشريه "بهار بروجرد" راهی دادگاه شد


مصطفى فرهاد، مديرمسوول هفته‌نامه "بهار بروجرد" روز گذشته - چهارشنبه - در شعبه دوم دادسراى بروجرد حاضر شد.

فرهاد گفت: امروز براى دومين‌ بار جهت ارائه آخرين دفاعياتم به شعبه دوم دادسراى بروجرد احضار شدم.

وى افزود: چندماه پيش به دليل چاپ خبرى به نقل از يك هفته‌نامه مبنى بر برخورد دانشگاه آزاد با دانشجويان دختر بدحجاب به دادسرا احضار شدم.

مديرمسوول هفته نامه بهار بروجرد اظهار داشت: شاكى اين پرونده بدون پيگيري، تماس يا درخواست چاپ جوابيه در اين هفته ‌نامه، به شكايت اقدام كرده است.

فرهاد گفت: پس از اين شكايت، با دستبند مرا به بازداشتگاه بردند و 24ساعت در بازداشت بودم و در حال حاضر به قيد ضمانت آزادم.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز