19 اوت 2007 - ٢٧ مرداد


بیانیه انجمن صنفي روزنامه نگاران در مورد توقیف روزنامه شرق و چند نشریه استانی

در دوره اخیر به دلیل یکدستی فکری و نگاه بدبینانه به مطبوعات و روزنامه‌نگاران، هيأت نظارت بر مطبوعات، نه تنها به توقیف و تعطیلی بیش از سی نشریه ملی و استانی مبادرت کرده بلکه در صدور مجوز انتشار مطبوعات سخت گیری‌های بسیار روا داشته و برخی متقاضیان را از حق انتشار مطبوعه بدون ارائه مستندات قانونی محروم کرده و بر پایه همین نگاه از صدور مجوز انتشار روزنامه خود داری کرده است.


«توقیف موقت» سه‌باره روزنامه "شرق" از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و سه نشریه استانی(صدای ارومیه، گلشن مهر، بهار بروجرد) و احضار مدیران مسئول آنها به دادگاه و بازداشت دو روزنامه نگار( فرشاد‌قربانپور و سهیل‌آصفی) و صدور وثیقه‌های سنگین برای آزادی آنها تا تشکیل دادگاه، پس از "توقیف موقت" روزنامه "هم‌میهن" و تعطیلی خبرگزاری"‌ایلنا" در یک ماه گذشته حاکی از عزمی نانوشته حکایت می‌کند که از سوی نهادهای مرتبط با فعالیتهای مطبوعاتی برای مسدود کردن مجاری اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل و عدم امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در کشور ایجاد شده است.

اکنون مطبوعات بخش خصوصی برای ادامه کارشان حتی در چارچوب قوانین جاری وجود هیچ ضمانتی ندارند و هر آن ممکن است با بهانه‌ای توقیف و تعطیل شوند و روزنامه‌نگارانی که جز تولید گزارش و اندیشه و نقد و... توانی ندارند، بیکار و آواره می‌شوند و چون می خواهند روزنامه‌نگاری کنند باید نه تنها بار هزینه زندگی و کار خود را بردوش کشند، بلکه برای هر اتفاق ناگواری آماده باشند تا بتوانند رسالت اجتماعی خود را انجام دهند.

این انجمن بارها در ارتباط با اینگونه اقدامات اعلام کرده است که شیوه و روند برخورد با مطبوعات در قالب "توقیف موقت"، حتی در انطباق با قانون سخت گیرانه مطبوعات فعلی به ویژه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، چندان وجاهت قانونی ندارد، چرا که در همین قانون جز در موارد معدود و آن هم در مدتی محدود، اجازه "توقیف موقت" داده نشده است چه‌رسد به اینکه با توجیهاتی غیر منطبق با این قانون و برای مدتی نامعلوم مطبوعه‌ای "توقیف موقت" شده و از ادامه انتشار بازماند؛ علاوه بر این و با توجه به اصول 24،9،26و168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آزادیهای سیاسی و اجتماعی را جزء حقوق بنیادین شهروندان و غیر قابل نقض می داند، قطعاً اینگونه عملکرد‌ها هیچگونه انطباقی با روح و محتوای قانون اساسی و میثاق ملی ندارد و دست اندازی روشن به حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌رود و از این رو این انجمن اعتراض خود را نسبت به اعمال "توقیف‌های موقت" اعلام داشته، از ریاست قوه قضائیه خواهان رفع توقیف مطبوعات و اصلاح شیوه برخورد با آنها از سوی نهادهای مرتبط و به ویژه دستگاه قضا است.

هیات نظارت بر مطبوعات که بر پایه ماده 10 قانون مطبوعات از افراد زیر تشکیل شده است:

1- یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه (آقای سراج)

2 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی(آقای صفار هرندی) یا نماینده تام‌الاختیار وی(آقای ملکیان معاون امور مطبوعاتی)

3 - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (آقای حسن کامران نماینده اصفهان)

4 - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری (آقای اصلانی)

5 - یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان (آقای انتظامی مدیر مسئول روزنامه همشهری)

6 - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم ( حجت الاسلام جمشیدی)

7 - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا (حجت الاسلام قمی)

در دوره اخیر به دلیل یکدستی فکری و نگاه بدبینانه به مطبوعات و روزنامه‌نگاران، هيأت نظارت بر مطبوعات، نه تنها به توقیف و تعطیلی بیش از سی نشریه ملی و استانی مبادرت کرده بلکه در صدور مجوز انتشار مطبوعات سخت

گیری‌های بسیار روا داشته و برخی متقاضیان را از حق انتشار مطبوعه بدون ارائه مستندات قانونی محروم کرده و بر پایه همین نگاه از صدور مجوز انتشار روزنامه خود داری کرده است. اگر چرخه "توقیف موقت" روزنامه‌های آزاد و مستقل و عدم صدور مجوز برای انتشار روزنامه‌های جدید توسط این هیات را پی گیریم نتیجه‌ای جز تنگتر شدن فضای اطلاع‌رسانی برای روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل و غلبه کامل رسانه‌های رسمی و دولتی نخواهد داشت و این به معنای مرگ گردش آزاد اخبار و اطلاعات در کشور است که به نظر ما زیان آن بیش از همه متوجه حاکمیت و امنیت ملی خواهد بود چرا که در غیبت مطبوعات و خبرگزاری و روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل در کشور عنصر اعتماد که بزرگترین خشت سرمایه اجتماعی ماست در سایه رسانه های رسمی و دولتی سست شده شهروندان برای تامین نیازهای خبری خود به مجاری دیگر مراجعه خواهند کرد.

مطبوعات را از این رو رکن چهارم "مردم‌سالاری" نامیده‌اند که با کارکرد‌های خود می‌توانند تعادل و توازن را در ارکان قدرت دامن زنند و از فساد و سوء استفاده از قدرت و استبداد جلوگیری به عمل آورند و با اعتماد آفرینی در جامعه بر سرمایه اجتماعی بیافزایند و با ایفای نقش واسط، شکاف دولت – ملت را پر سازند و... اما قطعاً توقیف و تعطیلی مطبوعات آزاد و مستقل همه این کارکرد‌ها را زایل کرده، اسباب زوال جامعه را فراهم می‌آورد و تجربه گذشته این سرزمین جز این را نشان نمی‌دهد. در سایه چنین نگاهی، این انجمن، همه مسئولان و نهادهای مرتبط با فعالیتهای مطبوعاتی را فرا می‌خواند به بازنگری در نگاه به مطبوعات و آسان گیری نسبت به محتوای آنها و ارزشگذاری به کار روزنامه‌نگاران که جز از سرعشق و مسئولیت اجتماعی وارد این حرفه نشده‌اند؛ همچنین همانند گذشته آمادگی خود را جهت نشست‌های مشترک بین اصحاب مطبوعات و نهادهای مرتبط اعلام می‌داریم تا از طریق تبادل آراء و نظرات و تعامل و تفاهم متقابل بتوان فضای مساعدی را برای فعالیتهای رسانه‌ای فراهم آورد.

"انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" فارغ از محتوای مدعیات مطروحه علیه نشریات توقیف شده، ضمن همدردی با همکاران شاغل در روزنامه "شرق" و سایر نشریات توقیف شده، خواهان رفع توقیف سریع آنها و بازگشت به کار همه همکاران بیکار شده است. دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز