19 اوت 2007 - ۲۸ مرداد


به دنبال اعتراض سعید مرتضوی ارجاع پرونده هم میهن به دادگاه تجدیدنظر


پرونده روزنامه هم میهن به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال صدور حکم محکومیت جزای نقدی برای غلامحسین کرباسچی و رفع توقیف روزنامه هم میهن از سوی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران، دادستان تهران نسبت به رأی صادره اعتراض و درنامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی مراتب توقیف مجدد این روزنامه را اعلام کرد. سعید مرتضوی در نامه خود، نقص در مراحل محاکمه غلامحسین کرباسچی را دلیل توقیف مجدد این روزنامه عنوان کرده بود.

به دنبال اعتراض دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به محکومیت جزای نقدی کرباسچی و رفع توقیف روزنامه هم میهن، پرونده این روزنامه توقیف شده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

گفتنی است ، روزنامه هم میهن همچنین یک پرونده مفتوح در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دارد که هنوز تحقیقات مقدماتی در این پرونده به پایان نرسیده است.

مراحل دادگاه روزنامه هم ميهن

۱۳۸۶/۰۴/۲۴ - اولین جلسه بازپرسی روزنامه هم میهن برگزار شد

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه توقیف شده "هم میهن" صبح امروز با حضور وی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع غلامحسین کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب ، گفت: در این جلسه اتهاماتی نظیر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین و افترا به موکلم تفهیم شد و ما نیز در دفاع از خود مطالبی را بیان کردیم.وی افزود: در این جلسه شکایت وزارت صنایع و معادن، انصار حزب الله اصفهان و دو مورد شکایت دادستان تهران مطرح شد و ما نیز به سوالات بازپرس پرونده پاسخ دادیم. وکیل روزنامه هم میهن با اشاره به اینکه رسیدگی به همه شکایت های مطرح شده علیه کرباسچی در این جلسه امکانپذیر نشد خبر داد : قرار است به موارد باقیمانده در جلسه دوم بازپرسی که اواخر هفته برگزار می شود، رسیدگی شود.

۱۳۸۶/۰۴/۳۱ - دومین جلسه بازپرسی مدیر مسئول هم میهن برگزار شد

دومین جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده "هم میهن" صبح امروز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: در این جلسه بازپرس پرونده اتهاماتی نظیر نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا که در جلسه گذشته نیز مطرح شد را به موکلم تفهیم کرد و ما نیز به سوالات بازپرس پرونده پاسخ دادیم.وی در مورد شکایت مطرح شده در این جلسه گفت: در این جلسه بازپرس موضوع منتشره در روزنامه هم میهن مبنی بر دست دادن آقای خاتمی با زنان در جریان یکی از سفرهای ایشان به خارج از کشور را مطرح کرد و موکل نیز در این خصوص مطالبی را بیان کرد.وکیل مدافع مدیر مسئول روزنامه هم میهن با بیان اینکه این جلسه بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، گفت: سومین جلسه رسیدگی به این پرونده روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.

۱۳۸۶/۰۵/۰۲ - سومین جلسه بازپرسی روزنامه هم میهن برگزار شد

سومین جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم میهن، صبح امروز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب، گفت: در این جلسه سه مورد شکایت مدعی العموم به موکلم تفهیم شد و ما نیز به سوالات بازپرس در این زمینه پاسخ دادیم. اولین اتهام "تبلیغ علیه نظام" از طریق انتشار اظهارات عبدالله رمضان زاده عنوان شد که پاسخ های لازم به بازپرس ارایه شد.وی افزود: دومین اتهام روزنامه "نشر مطالب خلاف موازین اسلامی" از طریق چاپ سخنان یوسفی اشکوری و سومین اتهام موکلم "تبلیغ علیه نظام" عنوان شد که مربوط به انتشار گزارشی در مورد محرومیت های استان کردستان بود که در این دو مورد نیز پاسخ های لازم داده شد.به گفته وکیل مدافع مدیر مسئول روزنامه هم میهن، چهارمین جلسه بازپرسی رسیدگی به این پرونده، روز دوشنبه، هشتم مرداد ماه جاری در شعبه مزبور برگزار می شود.طباطبایی در خصوص سایر شکایت های مطرح شده علیه کرباسچی گفت: تاکنون هفت مورد شکایت علیه موکلم در جلسه بازپرسی مطرح شده است و به گفته بازپرس پرونده دو تا سه مورد دیگر باقی مانده است.

۱۳۸۶/۰۵/۱۷ - چهارمین جلسه بازپرسی هم میهن برگزار شد

چهارمین جلسه بازپرسی رسیدگی به پرونده روزنامه "هم میهن" به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: در این جلسه سه اتهام به موکلم تفهیم شد که دو اتهام آن نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دایر بر اعلام جرم مدعی العموم بود و مورد سوم اتهامی مشخص نبود، ما نیز در مورد سوم اعلام کردیم که صرف انجام مصاحبه نمی تواند جرم تلقی شود، به همین دلیل دفاعی برای این اتهام انجام ندادیم.

وی با اشاره به دو اتهام دیگر مطرح شده در این جلسه دایر بر نشر اکاذیب، گفت: درجلسه بازپرسی تاکید کردم که طبق قانون، اتهام نشر اکاذیب به شاکی خصوصی نیاز دارد و مدعی العموم نمی تواند در این زمینه طرح شکایت کند.

علیزاده طباطبایی ابراز امیدواری کرد که پنجمین جلسه بازپرسی روزنامه هم میهن که دوشنبه هفته آینده برگزار می شود، آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش باشد.

به نقل از مهر نيوز
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز