22 اوت 2007 - ٣١ مرداد


یوسف عزیزی بنی طرف به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه می شود

یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و روزنامه نگار عرب خوزستانی طبق احضاریه دادگاه انقلاب باید روز ششم شهریور ماه ٨۶ در این دادگاه حاضر شود.


جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات یوسف عزیزی بنی طرف ششم شهریور در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

عبدالفتاح سلطانی با بیان این خبر به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: اتهام موکلم در این پرونده اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده اما هنوز اجازه‌ی مطالعه پرونده به من داده نشده است. یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و روزنامه نگار عرب خوزستانی طبق احضاریه دادگاه انقلاب باید روز ششم شهریور ماه ٨۶ در این دادگاه حاضر شود.

وی روز پنجم اردیبهشت ٨۴ پس از تظاهرات ۲۶ فروردین اهواز، در خانه مسکونی خود در تهران دستگیر و پس از گذراندن یک شب در بند ۲۰۹ زندان اوین، ۶۵ روز دیگر را در انفرادی یکی از زندان های اهواز گذراند. وی در روز هفتم تیرماه ٨۴ به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی وبا وثیقه ۲۰ ملیون تومانی آزاد گردید. پرونده او به محل سکونتش یعنی تهران منتقل شد. پس از آن چند بار به بازپرسی و وزارت اطلاعات فراخوانده شد تا این که پس از سخنرانی در انجمن صنفی روزنامه نگاران در شهریورماه ٨۵ توسط معاونت امنیت دادسرای انقلاب احضار و اتهام جدید تبلیغ علیه نظام به وی تفهیم شد. در همان هنگام وثیقه او به ۱۰۰ ملیون تومان افزایش یافت.

یوسف عزیزی بنی طرف همه اتهامات را هم در بازجویی های اولیه و هم در بازپرسی رد کرده است. از این نویسنده تاکنون صدها مقاله و ۲۴ کتاب به زبان های فارسی و عربی وانگلیسی در ایران و لبنان و اروپا چاپ و منتشر شده است.

یوسف عزیزی بنی طرف اخیرا توسط شماری از نویسندگان و دانشگاهیان ایرانی به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل امسال معرفی شده است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز