12 سپتامبر 2007 - ٢١ شهريور


جوانان ايران زمين را آزاد کنيد! سهيل آصفی، چهل روز است که در زندان انفرادی بسر می‌برد، بيانيه ۷۲۰ نفر از فعالين اجتماعی و سياسی


مردم آزاديخواه ايران:

چهل روز است که روزنامه‌نگار جوان و آزاديخواه، سهيل آصفی، در زندان انفرادی بسر می‌برد. اتهام او هيچ مصداق قانونی ندارد و رفتاری که با او می‌شود بنيادی‌ترين حقوق انسانی را زير پا مي‌گذارد. جرم او درج مقاله‌هايش، که در آنها هيچ مطلب اهانت آميز، کذب يا تعرض آميز وجود نداشته، در سايت‌های اينترنتی است. در کجای قانون، حتا قانون مطبوعات سخت گيرانه جمهوری اسلامی، اين کار جرم تلقی شده است؟ يا کجای کار او عدول از موازين اخلاقی يا اجتماعی بوده است؟

سهيل آصفی در ۱۳ امرداد ۱۳۸۶، همراه با فرشاد قربانپور و مسعود باستانی، صرفا به دليل درج مقاله و مصاحبه‌هايی در يک سايت اينترنتی، که هيچ شائبه اخلاقی و قانونی به آنها وارد نبوده است، بازداشت شدند. دو تن از آنان با قرارهای وثيقه سنگين، موقتا آزاد شدند، اما سهيل، که از جوانترين آنها بود، در سلول انفرادی افکنده شد. گناه همه اين فرزندان آگاه و برنای وطن، ترجيح دادن مشقات و خفقان زندگی در جمهوری اسلامی و درميان هموطنان خود، بر گريز ازکشور و گزينش سرزمينهای آزاد برای ادامه تحصيل و زندگی است.

ما امضاء کنندگان، با هشدار به مسئولانی که اين روزها بيشترين فشار را متوجه جوانان و دانشجويان جامعه کرده اند، و ضمن نگرانی از سرنوشت و آينده جامعه ايرانی، در نهايت دلواپسی از سرنوشت سهيل آصفی و ديگر روزنامه نگاران و دانشجويان زندانی، به ويژه احسان منصوری، احمد قصابان، مجيد توکلی، کيوان انصاری، علی درخشنده و پويا بهاندار، می‌باشيم.

ما از مردم ايران و همه آزاديخواهان جهان به ويژه اهل قلم و همه رسانه‌ها، مطبوعات و سايتهای اينترنتی، ميخواهيم که بر درخواستهای خود برای آزادی فوری و بی قيد و شرط همه جوانان نامبرده پافشاری کنند. سرکوب استعدادهای جوانان برومند در اين سرزمين به منزله تاريک کردن آينده کشور و اميد بشريت است.

امضاء‌ها:

۱. ميترا آبتين ۲. پيام ابوطالبی ۳. مصطفی آجودانی ۴. احمد آريان فرد ۵. محمد آزادی ۶. سامان آزادی ۷. محمد آشور ۸. شاهرخ آصفی ۹. هاشم آقاجری ۱۰. زهره آقاجری ۱۱. فريدون آقاسی ۱۲. فرزانه آقايی پور ۱۳. حميد آصفی ۱۴. سعيد آل آقا ۱۵. فرزانه آيينی ۱۶. غلام حيدر ابراهيم بای سلامی ۱۷. عباس ابوذری ۱۸. پيام ابوطالبی ۱۹. منوچهر احتشامی ۲۰. حميد احراری ۲۱. هادی احتظاظی ۲۲. حسن احمدی ۲۳. محسن احمدی ۲۴. محمدرضا احمدی ۲۵. بهمن احمدی امويی ۲۶. محمود احمديان ۲۷. مصطفی اخلاقی ۲۸. طاهر احمدزاده ۲۹. عبدالعلی اديب برومند ۳۰. غلامرضا اربابی ۳۱. ساجد اردبيلی ۳۲. پروين اردلان ۳۳. لقا اردلان ۳۴. عليرضا ارشادی فر ۳۵. بامداد ارفع زاده ۳۶. عبدالله ازدوجينی ۳۷. محسن اسدالهی ۳۸. نادر اسدالهی ۳۹. بهروز اسدنژاد ۴۰. حسن اسدی زيدآبادی ۴۱. محمد اسدی ۴۲. ميلاد اسدی ۴۳. فرزانه اسکندری ۴۴. نازی اسکويی ۴۵. رشيد اسماعيلی ۴۶. ناصر اشجاری ۴۷. مرتضی اشرفی ۴۸. صادق اشفاق ۴۹. حسين اعرابی ۵۰. فرهاد اعرابی ۵۱. حسن افتخار اردبيلی ۵۲. فرسيد افشار ۵۳. علی اصغر افشار کهن ۵۴. عليرضا افشاری ۵۵. سحر افضلی ۵۶. اکرم اقبالی ۵۷. جلال اقتداری ۵۸. علی رضا اکبرزادگان ۵۹. اعظم اکبرزاده ۶۰. زهرا اکبرزاده ۶۱. سيف الله اکبری ۶۲. علی اکرمی ۶۳. عبدالمجيد الهامی ۶۴. حسين انصاری راد ۶۵. فرهاد اميرابراهيمی ۶۶. محمود اميراحمدی ۶۷. الهه اميرانتظام ۶۸. عباس اميرانتظام ۶۹. امير رضا اميربختيار ۷۰. امير اميرقلی ۷۱. سيد حسن امين ۷۲. اسدالله امينی ۷۳. ستار امينی ۷۴. سيامک امينی ۷۵. علی امينی ۷۶. مهدی امينی زاده ۷۷. شهلا انتصاری ۷۸. الناز انصاری ۷۹. آرش انوشه ۸۰. يونس اورنگ خديوی ۸۱. محد اويسی ۸۲. حامد ايران شاهی ۸۳. اميرحسين ايرجی ۸۴. حسن ايزدی ۸۵. محمد ايمانی ۸۶. ابوالفضل بازرگان ۸۷. عبدالعلی بازرگان ۸۸. فرشته بازرگان ۸۹. محمدنويد بازرگان ۹۰. کمال الدين بازرگانی ۹۱. مسعود باستانی ۹۲. مختار باطولی ۹۳. روح الله باقرآبادی ۹۴. ايرج باقرزاده ۹۵. ايران باقری ۹۶. خسرو باقری ۹۷. داود هرميداس باوند ۹۸. پروين بختيارنژاد ۹۹. علی اکبر بديع زادگان ۱۰۰. مرتضی بديعی ۱۰۱. محمدبذرپور ۱۰۲. ايمان براتيان ۱۰۳. بهروز برومند ۱۰۴. جهانشاه برومند ۱۰۵. رحمت الله برهانی ۱۰۶. محمد بسته نگار ۱۰۷. مهدی بسته نگار ۱۰۸. ژيلا بشيری ۱۰۹. محمود بصير شاددل ۱۱۰. تيرداد بنکدار ۱۱۱. محمدحسين بنی اسدی ۱۱۲. احمدعلی بنی حسن ۱۱۳. نسيم بنی کمالی ۱۱۴. ترانه بنی يعقوب ۱۱۵. ژيلا بنی يعقوب ۱۱۶. راضيه بوستانکار ۱۱۷. مرضيه بوستانکار ۱۱۸. حسبن به آور ۱۱۹. عماد بهاور ۱۲۰. سيمين بهبهانی ۱۲۱. جلال بهرامی ۱۲۲. خليل بهراميان ۱۲۳. محمد بهزادی ۱۲۴. جواد بهشتی ۱۲۵. حميد بهشتی ۱۲۶. محمد بهفروزی ۱۲۷. منصوره به کيش ۱۲۸. علی اکبر بهمنش ۱۲۹. آرش بهمنی ۱۳۰. خسرو بهمنی قاجار ۱۳۱. احمد بهنيا ۱۳۲. حميد بی آزار ۱۳۳. مجتبی بيات ۱۳۴. مهندس عليقلی بيانی ۱۳۵. فرهاد بيشه ای ۱۳۶. صفا بيطرف ۱۳۷. زهرا بيگلری ۱۳۸. صديقه بيگلری ۱۳۹. ايمان پاک نهاد ۱۴۰. مسعود پدرام ۱۴۱. نورالدين پزشکی ۱۴۲. يوسف پژوم ۱۴۳. هژير پلاسچی ۱۴۴. سپيده پورآقايی ۱۴۵. عباس پوراظهری ۱۴۶. علی پورخيری ۱۴۷. حسين پوررضا ۱۴۸. فرهنگ پورمنصوری ۱۴۹. ندا پورمنصودی ۱۵۰. رضا پويان ۱۵۱. محمود پيش بين ۱۵۲. حبيب الله پيمان ۱۵۳. مجيد پيمان ۱۵۴. مصطفی تاجزاده ۱۵۵. عبدالرضا تاجيک ۱۵۶. عباس تاج الدينی ۱۵۷. سعيد ترابيان ۱۵۸. هادی تفنگچی ۱۵۹. مرجان توحيدی ۱۶۰. غلامعباس توسلی ۱۶۱. محمد توسلی ۱۶۲. محمدرضا توسلی ۱۶۳. مصطفی تنها ۱۶۴. مسعود توانگر ۱۶۵. حسين تورانی نژاد ۱۶۶. مجيد تولايی ۱۶۷. رضا تهرانی ۱۶۸. مجيد جابری ۱۶۹. عليرضا جباری ۱۷۰. عليرضا جباری ۱۷۱. افشين جعفرزاده ۱۷۲. رضا جعفرزاده ۱۷۳. محمدمهدی جعفری ۱۷۴. جلال جلالی زاده ۱۷۵. حميدرضا جلايی پور ۱۷۶. علی جمالی ۱۷۷. نصراله جمشيدی ۱۷۸. نرگس جودکی ۱۷۹. روح الله جيره بندی ۱۸۰. دکتر کمال جناب ۱۸۱. محمد صادق جوادی حصار ۱۸۲. مجتبی جهانی ۱۸۳. ماندانا چترچی ۱۸۴. اقدس چرونده ۱۸۵. عيسی خان حاتمی ۱۸۶. حبيب حاج حيدری ۱۸۷. علی حاج قاسمی ۱۸۸. رضا حاجی ۱۸۹. مجيد حاجی بابايی ۱۹۰. اسماعيل حاجی قاسمعلی ۱۹۱. علی حاجی قاسمعلی ۱۹۲. بهمن حافظی ۱۹۳. نزهت حافظی سمنانی ۱۹۴. جعفر حاکم زاده ۱۹۵. سعيد حبيبی ۱۹۶. مژده حبيبی ۱۹۷. مهدی حبيبی ۱۹۸. سعيد حجاريان ۱۹۹. طه حجازی ۲۰۰. حميد حديثی ۲۰۱. علی حديثی ۲۰۲. خالد حردانی ۲۰۳. حسين حريری ۲۰۴. حميد حسامی ۲۰۵. حسين حسن پور ۲۰۶. آيدين حسنلو ۲۰۷. امير حشمت ساران ۲۰۸. بهزاد حق پناه ۲۰۹. جمشيد حقگو ۲۱۰. فاطمه حقيقت جو ۲۱۱. وحيد حقيقی ۲۱۲. علی حکمت ۲۱۳. ابوافضل حکيمی ۲۱۴. عبدالکريم حکيمی ۲۱۵. مجيد حکيمی ۲۱۶. محسن حکيمی ۲۱۷. محمدرضا حمسی ۲۱۸. منصور حيات غيبی ۲۱۹. بابک حيدری ۲۲۰. فخرالدين حيدريان ۲۲۱. جعفر خائف ۲۲۲. حميدرضا خادم ۲۲۳. مجتبی خاکپور ۲۲۴. نبی الله خانزاده مرخالی ۲۲۵. رضا خجسته رحيمی ۲۲۶. ابراهيم خدادادی ۲۲۷. مهدی خدادادی ۲۲۸. هما خداوردی ۲۲۹. پژمان خرسند ۲۳۰. امير خرم ۲۳۱. محمدعلی خزايی ۲۳۲. حسين خطيبی ۲۳۳. محمد خطيبی ۲۳۴. منوچهر خليل زاده مقدم ۲۳۵. عبدالله خنجی ۲۳۶. مجتبی خندان ۲۳۷. حسن خواجه نوری ۲۳۸. بهروز خوشباف ۲۳۹. ابراهيم خوش سيرت سليمی ۲۴۰. اسماعيل خوش محمدی ۲۴۱. ناهيد خيرابی ۲۴۲. هوشنگ خيرانديش ۲۴۳. محمدعلی دادخواه ۲۴۴. محمد دادفر ۲۴۵. رسول دادمهر ۲۴۶. محمد داديزاده ۲۴۷. اکتای داراب زند ۲۴۸. بينا داراب زند ۲۴۹. بهنام دارايی زاده ۲۵۰. مزدک دانشور ۲۵۱. محمد مهدی دانشيان ۲۵۲. فريبا داوودی مهاجر ۲۵۳. پرويز دبيری ۲۵۴. محمود دردکشان ۲۵۵. روزبه درنشان ۲۵۶. شقايق درنشان ۲۵۷. رضا درودی ۲۵۸. سيد جمال الدين درودی ۲۵۹. فريبا درودی ۲۶۰. شهناز درويشيان ۲۶۱. علی اشرف درويشيان ۲۶۲. مجيد دری ۲۶۳. بهرام دزکی ۲۶۴. محمود دژکام ۲۶۵. محمود دل آسايی ۲۶۶. اميرخسرو دليرثانی ۲۶۷. رضا دليری ۲۶۸. عباس دهقان نژاد ۲۶۹. مصيب دوانی ۲۷۰. مصطفی ديبامهر ۲۷۱. ابراهيم دينوی ۲۷۲. ترانه راد ۲۷۳. حسين راضی ۲۷۴. امير راعی فرد ۲۷۵. فاطمه راکبی ۲۷۶. محمدصادق ربانی ۲۷۷. آرش رحمانی ۲۷۸. تقی رحمانی ۲۷۹. جواد رحيم پور ۲۸۰. نجف رحيمی ۲۸۱. عليرضا رجايی ۲۸۲. محمد جواد رجاييان ۲۸۳. غلامرضا رحيم ۲۸۴. پژمان رحيمی ۲۸۵. محمدجواد رجاييان ۲۸۶. امير رزاقی ۲۸۷. جعفر رسولی ۲۸۸. محمدصادق رسولی ۲۸۹. علی رشيدی ۲۹۰. بهمن رضاخانی ۲۹۱. احمد رضايی ۲۹۲. عبدالعلی رضايی ۲۹۳. محمد رضايی ۲۹۴. اشکان رضوی ۲۹۵. داود رضوی ۲۹۶. حسين رفيعی ۲۹۷. محترم روانی ۲۹۸. محمدجواد روح ۲۹۹. داوود روشنی ۳۰۰. محمد رهبر ۳۰۱. مهدی رهنما ۳۰۲. حسين رياحی ۳۰۳. حسين ريسمانچيان ۳۰۴. اصغر ريسمانچيان ۳۰۵. فريبرز رييس دانا ۳۰۶. رضا رييس طوسی ۳۰۷. عليرضا رييسی ۳۰۸. نفيسه زارع کهن ۳۰۹. اردشير زارعی قنواتی ۳۱۰. ناصر زرافشان ۳۱۱. هما زرافشان ۳۱۲. منوچهر زرکشوری ۳۱۳. جمال زره ساز ۳۱۴. علی زرين ۳۱۵. کورش زعيم ۳۱۶. اکبر زمانی ۳۱۷. محمد ابراهيم زمانی ۳۱۸. مرتضی زندی ۳۱۹. محمود زنديان ۳۲۰. پرويز زندی نيا ۳۲۱. محمدرضا زهدی ۳۲۲. احمد زيدآبادی ۳۲۳. سيد مجتبی سادات ۳۲۴. عليرضا ساريخانی ۳۲۵. احمد ساعی ۳۲۶. حاج محمد ساعی ۳۲۷. محمود سامی ۳۲۸. ژاله سالاری ۳۲۹. شاهين سپنتا ۳۳۰. نسرين ستوده ۳۳۱. سعيده سحابی ۳۳۲. عزت الله سحابی ۳۳۳. فريدون سحابی ۳۳۴. هاله سحابی ۳۳۵. محمد سرچمی ۳۳۶. عيسی سحرخيز ۳۳۷. فاطمه سرحدی زاده ۳۳۸. بيوک سعيدی ۳۳۹. مسعود سفری ۳۴۰. سياوش سعادتيان ۳۴۱. خسرو سعيدی ۳۴۲. حسين سکاکی ۳۴۳. فاطمه سلطان زاده ۳۴۴. عبدالفتاح سلطانی ۳۴۵. فرزاد سلطانی ۳۴۶. فرشاد سلطانی ۳۴۷. مرتضی سلطانيه ۳۴۸. محمدجواد سليمانی ۳۴۹. منوچهر سماک ۳۵۰. مازيار سميعی ۳۵۱. علی سميعی زاده ۳۵۲. سيد شمس الدين سياسی راد ۳۵۳. علی سياسی راد ۳۵۴. محمدعلی سيدنژاد ۳۵۵. خسرو سيف ۳۵۶. سيد محمدعلی سيف زاده ۳۵۷. هاله سينکی ۳۵۸. ابراهيم شاکری ۳۵۹. لاله شاکری ۳۶۰. تقير شامخی ۳۶۱. علی شاملو محمودی ۳۶۲. محمد شانه چی ۳۶۳. حسين شاه ويسی ۳۶۴. حسين شاه حسينی ۳۶۵. علی شجاع ۳۶۶. صادق شجاعی ۳۶۷. احمد شجاعی حمزه ۳۶۸. منوجهر شجاعيان ۳۶۹. جواد شرف الدين ۳۷۰. حجت الله شريفی ۳۷۱. رضا شريفی ۳۷۲. فرج الله شريفی ۳۷۳. مريم شعبانی ۳۷۴. اسد شقاقی ۳۷۵. عباس شکوری ۳۷۶. مازيار شکوری گيلچيان ۳۷۷. الله وردی شمبوری ۳۷۸. سعيد شمس ۳۷۹. ماشاالله شمس الواعظين ۳۸۰. عالمتاج شميرانی ۳۸۱. گوهر شميرانی ۳۸۲. احمد شهامت دار ۳۸۳. حسن شهبازی ۳۸۴. عباسقلی شهسواری ۳۸۵. يوسفعلی شهسواری ۳۸۶. احمد شه ناصری ۳۸۷. شايا شهوق ۳۸۸. حسن شهيدی ۳۸۹. صابر شيخ لو ۳۹۰. آمنه شيرافکن ۳۹۱. احمد شيرزاد ۳۹۲. ناصر شيرمحمدی ۳۹۳. فيروزه صابر ۳۹۴. هدی صابر ۳۹۵. حميد صاحب محمدی ۳۹۶. محمد صاحب محمدی ۳۹۷. اسماعيل صادقی ۳۹۸. محمد صادقی ۳۹۹. هاشم صباغيان ۴۰۰. عباسعلی صحاقيان ۴۰۱. يوسف صحفی ۴۰۲. احمد صدرحاج سيدجوادی ۴۰۳. رضا صدر ۴۰۴. سميرا صدری ۴۰۵. باقر صدری نيا ۴۰۶. مينوش صدوقيان زاده ۴۰۷. مسعود صفاريان ۴۰۸. ابراهيم صفايی ۴۰۹. ناهيد صفايی ۴۱۰. مظفر صفری ۴۱۱. اکبر صفويه ۴۱۲. فضل الله صلواتی ۴۱۳. حميدرضا صمدی ۴۱۴. کيوان صميمی ۴۱۵. محمود صور اسرافيل ۴۱۶. جليل ضرابی ۴۱۷. علی اشرف ضرغامی ۴۱۸. فريدون ضرغامی ۴۱۹. مريم ضيا ۴۲۰. مجيد ضيايی ۴۲۱. اعظم طالقانی ۴۲۲. حسام طالقانی ۴۲۳. طاهره طالقانی ۴۲۴. نرگس طالقانی ۴۲۵. بتول طاهرخانی ۴۲۶. اکبر طاهری ۴۲۷. بهروز طاهری ۴۲۸. رئوف طاهری ۴۲۹. سيامک طاهری ۴۳۰. کاظم طاهری ۴۳۱. محمد طاهری ۴۳۲. مرتضی طاهری ۴۳۳. مصطفی طاهری ۴۳۴. ناصر طاهری ۴۳۵. سيد شهاب الدين طباطبايی ۴۳۶. مهدی طرف ۴۳۷. امير طيرانی ۴۳۸. کيان ظهرابی ۴۳۹. کريم عابدی ۴۴۰. آرزو عابدينی ۴۴۱. وحيد عابدينی ۴۴۲. محسن عامری ۴۴۳. شيرين عبادی ۴۴۴. آذر عباسی ۴۴۵. عباس عبدی ۴۴۶. سيد جعفر عباس زادگان ۴۴۷. اميد عباسقلی نژاد ۴۴۸. تقی عباسی ۴۴۹. مهدی عربشاهی ۴۵۰. عبدالله عرفان طلب ۴۵۱. حسين عزت زاده ۴۵۲. حميدرضا عسگری نژاد ۴۵۳. رويين عطوفت ۴۵۴. باقر علايی ۴۵۵. جواد علايی ۴۵۶. علی علوی ۴۵۷. محمدباقر علوی ۴۵۸. عليرضا علوی تبار ۴۵۹. مهين علی بابايی ۴۶۰. رضا عليجانی ۴۶۱. علی عليزاده نايينی ۴۶۲. محمدجعفر عمادی ۴۶۳. محمود عمرانی ۴۶۴. محمدعلی عمويی ۴۶۵. حمزه غالينی ۴۶۶. فريده غايب ۴۶۷. علی اصغر غروی ۴۶۸. عليرضا غروی ۴۶۹. ماجد غروی ۴۷۰. سعيد غفارزاده ۴۷۱. محمد حسين غفارزاده ۴۷۲. مسعود غفاری ۴۷۳. علی غفرايی ۴۷۴. مهدی غنی ۴۷۵. مهرزاد غنی پور ۴۷۶. فريده غيرت ۴۷۷. علی فايض پور ۴۷۸. باقر فتحعلی بيگی ۴۷۹. مجتبی فتحی ۴۸۰. پويا فخرايی ۴۸۱. مهدی فخرزاده ۴۸۲. مسعود فراستخواه ۴۸۳. حسن فرح آبادی ۴۸۴. کاظم فرج الهی ۴۸۵. خليل فردوسی ۴۸۶. غفار فرزدی ۴۸۷. شهين فرزين پژوه ۴۸۸. محسن فرشاد ۴۸۹. آزاده فرقانی ۴۹۰. فاطمه فرهنگ خواه ۴۹۱. حسن فرهودی نيا ۴۹۲. حسن فريد اعلم ۴۹۳. صادق فقيرزاده ۴۹۴. ارسلان فلاح حجت انصاری ۴۹۵. اصغر فنی پور ۴۹۶. بهرام فياضی ۴۹۷. سعيد فيض الله پور ۴۹۸. محمود فيض پور ۴۹۹. هادی قابل ۵۰۰. عباس قائم الصباحی ۵۰۱. علی قادری ۵۰۲. مصطفی قاسمی ۵۰۳. باقر قديری اصلی ۵۰۴. علی قديری ۵۰۵. کريم قربنپور ۵۰۶. مهين قربانپور ۵۰۷. خسرو قشقايی ۵۰۸. ماهرو قشقايی ۵۰۹. رحمانقلی قلی زاده ۵۱۰. علی قلی زاده ۵۱۱. معصومه قلی زاده ۵۱۲. مهدی قلی زاده اقدم ۵۱۳. عبدالحسين قمی زاده ۵۱۴. عبدالحسين قندی زاده ۵۱۵. حسن قوام شهيدی ۵۱۶. نظام الدين قهاری ۵۱۷. مصطفی قهرمانی ۵۱۸. حجت الله قياسی ۵۱۹. رحمان کارگشا ۵۲۰. اميرحسين کاظمی ۵۲۱. مرتضی کاظميان ۵۲۲. امير کاويان ۵۲۳. يوسف کبيری ۵۲۴. حسين کتابنويس ۵۲۵. هادی کحال زاده ۵۲۶. محسن کديور ۵۲۷. منوچهر کديور ۵۲۸. خسرو کردپور ۵۲۹. مسعود کردپور ۵۳۰. عليرضا کرمانی ۵۳۱. علی کرمی ۵۳۲. ژرژ کريم ۵۳۳. فريدون کشکولی ۵۳۴. علی کفاشی ۵۳۵. علی کلايی ۵۳۶. هادی کمال ۵۳۷. ناصر کميليان ۵۳۸. يعقوب کوثری ۵۳۹. عباس کوشا ۵۴۰. الهه کولايی ۵۴۱. پروين کهزادی ۵۴۲. ايرج کيا ۵۴۳. مهناز کيانی ۵۴۴. منيژه گازرانی ۵۴۵. محمود گرگين ۵۴۶. بيژن گل افرا ۵۴۷. مهديه گلرو ۵۴۸. دکتر رضا گلنراقی ۵۴۹. اکبر گنجی ۵۵۰. فاطمه گوارايی ۵۵۱. علی اصغر گواهی ۵۵۲. کوهيار گودرزی ۵۵۳. محمود گودرزی ۵۵۴. حسين گيوی ۵۵۵. هژير لباسچی ۵۵۶. مسعود لدنی ۵۵۷. حسين لقمانيان ۵۵۸. جواد لگزيان ۵۵۹. فروغ لطفی ۵۶۰. لطفی پور ۵۶۱. فريده ماشينی ۵۶۲. احسان مالکی پور ۵۶۳. پريوش مبشری ۵۶۴. محمدتقی متقی ۵۶۵. حسين مجاهد ۵۶۶. عفت محبوب ۵۶۷. مريم محبوب ۵۶۸. فخرالسادات محتشمی پور ۵۶۹. محسن محققی ۵۷۰. جواد محمدلو ۵۷۱. اروجعلی محمدی ۵۷۲. نرگس محمدی ۵۷۳. نوشين محمدی ۵۷۴. محمد محمدی اردهالی ۵۷۵. سيد علی محمودی ۵۷۶. مهدی محموديان ۵۷۷. فرزين مخبر ۵۷۸. احمد مدادی ۵۷۹. ابراهيم مددی ۵۸۰. فريد مدرسی ۵۸۱. حسين مدنی ۵۸۲. سعيد مدنی ۵۸۳. ماشاالله مديحی ۵۸۴. مرضيه مرتاضی لنگرودی ۵۸۵. فريد مرجانی ۵۸۶. علی مزروعی ۵۸۷. رضا مستان ۵۸۸. عبدالحسين مستوفی ۵۸۹. يحيی مسعودی نژاد ۵۹۰. مصطفی مسکين ۵۹۱. رضا مسموعی ۵۹۲. ضياء مصباح ۵۹۳. مرتضی مصفا ۵۹۴. ليلا مصطفوی ۵۹۵. مصطفی مصطفوی ۵۹۶. عباس مصلحی ۵۹۷. پويا مطهری ۵۹۸. محمد جواد مظفر ۵۹۹. رشيد مظفر سردشتی ۶۰۰. احمد معصومی ۶۰۱. مهدی معتمدی مهر ۶۰۲. علی اکبر معين فر ۶۰۳. بدرالسادات مفيدی ۶۰۴. مهندس محسن مقدس زاده ۶۰۵. مرتضی مقدم ۶۰۶. علی مقيمی ۶۰۷. منوچهر ملک قاسمی ۶۰۸. فهيمه ملتی ۶۰۹. ابوذر ملکی ۶۱۰. صمد ملکی ۶۱۱. عمار ملکی ۶۱۲. کاطم ملکی ۶۱۳. مجيد ملکی ۶۱۴. محمد ملکی ۶۱۵. علی مليحی ۶۱۶. ايمان ممبينی ۶۱۷. مانی ممبينی ۶۱۸. هرمز مميزی ۶۱۹. محمد ابراهيم منتصری ۶۲۰. رضا منتظر حقيقی ۶۲۱. احمد منظری ۶۲۲. سعيد منتظری ۶۲۳. حميد منزه ۶۲۴. آذر منصوری ۶۲۵. حسام منصوری ۶۲۶. قدرت منصوری ۶۲۷. خسرو منصوريان ۶۲۸. آرش موسوی ۶۲۹. بابک موسوی ۶۳۰. سيد حسين موسوی ۶۳۱. عليرضا موسوی ۶۳۲. سيد حسين موسويان ۶۳۳. سيدعلی اکبر موسوی خوئينی ۶۳۴. سيدرضا موسوی سعادتلو ۶۳۵. يوسف مولايی ۶۳۶. عبداله مومنی ۶۳۷. علی مومنی ۶۳۸. محمود مومنی ۶۳۹. امير مسعود موگويی ۶۴۰. عبدالرضا هوشنگ مهدوی ۶۴۱. مهدی مويد زاده ۶۴۲. بابک مهدی زاده ۶۴۳. کيوان مهرگان ۶۴۴. لطف الله ميثمی ۶۴۵. سيد سراج الدين ميردامادی ۶۴۶. امير ميرخانی ۶۴۷. وحيد ميرزاده ۶۴۸. نعمت الله ميرعظيمی ۶۴۹. ابوالفضل مير شمس شهشهانی ۶۵۰. حسن ميرمحمد صادقی ۶۵۱. محمد ميلانی ۶۵۲. علی اصغر مينو ۶۵۳. فرشته ناصر گيوه چی ۶۵۴. اسماعيل ناطقی ۶۵۵. الناز ناطقی ۶۵۶. نسرين نافعی ۶۵۷. مجتبی نجفی ۶۵۸. يدالله نجفی ۶۵۹. اميرعباس نخعی ۶۶۰. حسن نراقی ۶۶۱. محسن نراقی ۶۶۲. علی نريمانی ۶۶۳. شيوا نظرآهاری ۶۶۴. احمد نعمت زاده ۶۶۵. محمود نعيم پور ۶۶۶. جعفر نقمی ۶۶۷. علی اکبر نقی پور ۶۶۸. علی نکونسبتی ۶۶۹. محمود نکوروح ۶۷۰. امير نکوفر ۶۷۱. محمدتقی نکوفر ۶۷۲. بهرام نمازی ۶۷۳. جعفر نوابی ۶۷۴. صادق نوابی ۶۷۵. سيد حميد نوحی ۶۷۶. اميرحسن نوربخش ۶۷۷. فخرالسادات نوربخش ۶۷۸. مسعود نوربخش ۶۷۹. منوچهر نوربخش ۶۸۰. جلال نورکی ۶۸۱. ارشيا نوری ۶۸۲. حسين نوری زاده ۶۸۳. غلامرضا نيک صفت ۶۸۴. مجتبی نيک نژاد ۶۸۵. سعيد نيکويی ۶۸۶. داريوش نيماوری ۶۸۷. پروانه وحيدمنشی ۶۸۸. عطيه وحيدمنشی ۶۸۹. رسول وريايی ۶۹۰. منصور وفا ۶۹۱. افسانه وفايی ۶۹۲. علی وفقی ۶۹۳. باقر ولی بيک ۶۹۴. جليل ولی بيک ۶۹۵. فاطمه وکيليان ۶۹۶. احمد هادوی ۶۹۷. هادی هاديزاده يزدی ۶۹۸. جمال هاشمی ۶۹۹. فريد هاشمی ۷۰۰. محمد هاشمی ۷۰۱. ناصر هاشمی ۷۰۲. حميد هداوند ۷۰۳. بهاره هدايت ۷۰۴. هاشم هدايتی ۷۰۵. خليل هراتی ۷۰۶. عباس همايونی ۷۰۷. عليرضا هندی ۷۰۸. احسان هوشمندی ۷۰۹. رحيم ياوری ۷۱۰. علی فريد يحيايی ۷۱۱. حنيف يزدانی ۷۱۲. ابراهيم يزدی ۷۱۳. کاظم يزدی ۷۱۴. حبيب يکتا ۷۱۵. ميرمحمود يگانگی ۷۱۶. لطف اله يوسف قهاری ۷۱۷. دکتر شکراله يوسفی ۷۱۸. مجيد يوسفی ۷۱۹. حسن يوسفی اشکوری ۷۲۰. حسن يوسفيان آرايی
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز