18 سپتامبر 2007 - ۲۷ شهريور


نازى عظيما از ايران خارج شد


گزارشگر راديو فردا، پس از بيش از هشت ماه توانست ايران را ترک کند. رادیوفردا: پرناز(نازی) عظيما، گزارشگر راديو فردا، پس از بيش از هشت ماه توانست امروز، سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کند.

گذرنامه خانم عظيما، هشت ماه پيش هنگام ورود وی به ايران توقيف شد و مقامات قضايی و امنيتی وی را ممنوع الخروج اعلام کردند.

گذرنامه نازی عظيما، دو هفته پيش روز سه شنبه سيزدهم شهريورماه به وی بازگردانده شد. پيشتر برای خانم عظيما قرار وثيقه ای به ارزش ۵۱۰ ميليون تومان نيز صادر شده بود.

جف گدمين، رييس راديو اروپای آزاد- راديو آزادی ضمن استقبال از دادن اجازه خروج به پرناز عظيما، از اينکه اتهام های وارده به او همچنان باقی است، ابراز نگرانی کرد.

آقای گدمين گفت:« همکاران نازی عظيما در راديو اروپای آزاد- راديو آزادی، بيش از هشت ماه منتظر روزی بودند که وی بتواند مجددا آزادی خود را به دست آورد و اکنون ما خوشحاليم که او سرانجام توانست به خانواده اش بپيوندد و برای نخستين بار نوه اش را ببيند.»

محمد حسين آقاسی، يکی از وکلای مدافع نازی عظيما پيشتر در گفت و گو با راديو فردا درباره اتهاماتی که متوجه خانم عظيما شده است، گفته بود:« در طول رسيدگی در مرحله دادسرا، بازپرس آنچه را تفهيم می کرد، تبليغ عليه نظام از طريق فعاليت در راديو فردا بود. اما اکنون کيفرخواستی که عليه خانم عظيما صادر شده، عبارت است از اقدام عليه امنيت نظام جمهوری اسلامی از طريق فعاليت در راديو فردا و نشر مطالبی بر عليه نظام.»

نازی عظيما در پنجم بهمن ماه سال گذشته، برای عيادت از مادر بيمار خود به ايران رفته بود. اما گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد و وی از آن زمان امکان خروج از ايران را از دست داد.

نازی عظيما که تابعيت دو گانه ايرانی – آمريکايی دارد، از کارکنان راديو فردا در جمهوری چک است و در شهر پراگ، پايتخت اين کشور در اروپای مرکزی اقامت دارد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز