30 سپتامبر 2007 -  ٨ مهر


مدیرعامل سابق ایلنا اتهامات خود را رد کرد


اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود حیدری مدیر عامل سابق خبرگزاری ایلنا صبح امروز به صورت علنی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه نماینده مدعی العموم اتهامات مدیر عامل سابق ایلنا را نشر اکاذیب و قصد تشویق اذهان عمومی و اضرار به غیر (موضوع شکایات وزارت علوم، دانشگاه امیر کبیر و حنیف حسین ستاریان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه) عنوان کرد.

در ادامه این جلسه ، نماینده حقوقی دانشگاه امیر کبیر ضمن طرح شکایت خود از حیدری گفت: خبرگزاری ایلنا در مقاطع مختلف زمانی مطالبی را به نقل از اشخاصی در انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر که هیچ سمتی در این انجمن نداشتند، منتشر کرد و با نظم سازماندهی شده ای علیه دانشگاه و منافع ملی حرکت کرد. وی افزود: خبرگزاری ایلنا در مطالبی تعابیری نظیر انجمن اسلامی منتخب مسئولان دانشگاه را به کار برد و در مطالبی دیگر اعلام کرد که ماموران انتظامی دانشگاه دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مدیر عامل خبرگزاری ایلنا چه مدعایی دارد که سیستم مدیریتی دانشگاه بر دانشجویان فشار وارد می کند. در ادامه این جلسه، حنیف حسین ستاریان که خود را نماینده دانشجویان دانشگاه امیر کبیر معرفی کرد گفت: ایلنا انجمنی را که با رای دانشجویان منتخب شده را انجمن اسلامی منتخب مسئولان دانشگاه عنوان می کرد و بیانیه های سایر تشکل های دانشجویی که سراسر کذب بود را به انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر نسبت می داد.

بر اساس این گزارش ، نماینده حقوقی وزارت علوم نیز که با تاخیر در دادگاه حاضر شده بود طی لایحه ای مکتوب شکوائیه وزارت علوم را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه ، مسعود حیدری مدیر عامل سابق خبرگزاری ایلنا به دفاع از خود پرداخت و گفت: جای تعجب دارد که دراین دادگاه مطالبی بیان می شود که گویی ماموریت ایلنا متمرکز بر دانشگاه امیر کبیر بوده و این خبرگزاری اخبار سایر تشکل های دانشگاهی را منتشر نمی کرده است.

وی افزود: ما از ابتدای تاسیس ایلنا بر سه اصل رعایت امانت، صراحت و دقت در انتشار اخبار به عنوان اصول حرفه ای معتقد بودیم و خود را مقید به آنها می دانستیم.

حیدری در مقام دفاع از اظهارات شاکیان پرونده که خبرگزاری ایلنا را متهم به انتشار اخبار مجعول و گزارش های خلاف واقع کرده بودند ، گفت: با قاطعیت اعلام می کنم که منابع خبری ایلنا حداقل در مورد دانشگاه امیر کبیر کاملا شفاف و سفید است و حتی خاکستری نبوده است و نمی توانسته مجعول باشد. مدیر عامل سابق ایلنا ضمن رد مجعول بودن بیانیه هایی که این خبرگزاری دریافت می کرد گفت: اگر در دریافت بیانیه ها ذره ای شبه وجود داشت همکاران خود را موظف می دانستم قبل از ارسال این بیانیه ها بر روی خروجی خبرگزاری آنها تاییدیه آنها را از مراجع ذیصلاح بگیرند.

وی در مورد خبر ضرب و شتم دانشجویان امیر کبیر نیز گفت: ما در این خصوص مستنداتی داریم و فیلمی را دریافت کرده ایم که این اخبار را کاملا تایید می کند.

حیدری تاکید کرد: سیاست ایلنا ورود بیطرفانه به موضوعات بوده و تلاش می کردیم اخبار طرف مقابل را هم منتشر کنیم. در ادامه این جلسه، محمد شریف وکیل مدافع مدیر عامل سابق خبرگزاری ایلنا ضمن ارائه لایحه دفاعیه ای مشتمل بر 12 صفحه به سمت قانونی شاکیان پرونده ایراد گرفت و از نمایندگان حقوقی دانشگاه امیر کبیر و ستاریان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه خواست تا دلایل قانونی راجع به صلاحیت خود برای حضور در دادگاه و دلیل تفویض اختیار از سوی شاکیان اصلی پرونده به آنها را ارائه کنند.

شریف، همچنین رسیدگی به اتهامات خبرگزاری ایلنا را مشمول قانون مطبوعات دانست و خواستار رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات شد که قاضی حسینیان در پاسخ به این ایراد وکیل مدافع خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: با توجه به قوانین فعلی خبرگزاری ها مشمول قانون مطبوعات نمی شوند و اصطلاح نشریه الکترونیک نیز به آنها اطلاق نمی شود زیرا نشریه ای مشمول قانون مطبوعات می شود که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار اخذ کرده که قانون مطبوعات نیز به آن اشاره دارد.

در ادامه جلسه ، نماینده حقوقی دانشگاه امیر کبیر، نماینده حقوقی وزارت علوم و ستاریان عضوشورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر نسبت به ایرادات محمد شریف پاسخ هایی ارائه کردند.

در پایان این جلسه ، ختم رسیدگی به پرونده مدیر عامل سابق ایلنا در اولین جلسه اعلام و ادامه رسیدگی به این پرونده به وقت دیگری موکول شد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز