30 سپتامبر 2007 -  ٨ مهر


صدور حکم زندان برای دو روزنامه نگار کرد


شعبه اول دادگاه حقوقی سنندج دو نویسنده سنندجی به نام های اجلال قوامی و جهانگیرهاشمی را به حبس محکوم کرد.

نامبردگان به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در هفته نامه توقیف شده پیام مردم به 100 روز حبس تعزیری محکوم شدند ، که این حکم با توجه به شرایط خاص منطقه ، به پانصد هزار ریال جریمه نقدی و دو سال حبس تعلیقی تخفیف پیدا کرد.

گفتنی است اجلال قوامی روزنامه نگار سنندجی ، چندی پیش نیز در پرونده ای دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج ، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام ، به سه سال حبس تعزیری محکوم شد ، که هم اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکومیت خود را سپری می نماید.

به نقل از موکریان نیوز
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز