10 اكتبر 2007 - ۱۸ مهر


علی فرحبخش آزاد شد

محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع علی فرح بخش امروز گفته است که دادگاه تجدید نظر محکومیت موکلش را از 36 ماه به 16 ماه حبس کاهش داده ، و با آزادی مشروط فرح‌بخش موافقت کرده است.


وکیل مدافع علی فرح بخش روزنامه‌نگار اقتصادی که به اتهام "جاسوسی" دستگیر شده بود خبر از آزادی او در شب گذشته داده است.

به گزارش ایسنا، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع علی فرح بخش امروز گفته است که دادگاه تجدید نظر محکومیت موکلش را از 36 ماه به 16 ماه حبس کاهش داده ، و با آزادی مشروط فرح‌بخش موافقت کرده است.

بنابه همین گزارش در پی موافقت دادگاه تجدید نظر با آزادی مشروط فرحبخش، این روزنامه‌نگار شب گذشته از زندان اوین آزاد شده است.

به گفته طباطبایی علی فرح‌بخش در دادگاه بدوی به اتهام جاسوسی به سه سال حبس محکوم شده بود و حدود 9 ماه نیز در بازداشت بود. وکیل فرحبخش در مورد دادگاه تجدید نظر هم گفته است که در "شعبه 36 دادگاه تجدید نظر علی‌رغم آن‌که دادگاه احراز کرده که وی اطلاعات طبقه‌بندی به دشمن نداده و اصولاً دست‌رسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده نداشته است و جرم جاسوسی ارائه اطلاعات طبقه‌بندی شده به دشمن است، وی را به 16 ماه حبس محکوم کرد." وکیل مدافع علی فرح بخش تاکید کرده است "بلافاصله بعد از آزادی مشروط موکل اقدامات خود را برای نقض حکم صادره و برائت موکل انجام می‌دهیم."

به نقل از ايسنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز