22 اكتبر 2007 - ۳۰ مهر


در دو سال اخير ۴۲ نشريه لغو امتياز يا توقيف شده‌اند

معاون سياسی -امنيتی دادستان کل کشور گفت: در دو سال اخير ‌٩٠١ مجوز به نشريات داده شده و ‌٤٢ مورد لغو امتياز و توقيف داشته‌ايم.


به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ناصر سراج معاون سياسی – امنيتی دادستان کل کشور در مراسم تحليف اعضای جديد هيات منصفه با اشاره به قانون مطبوعات مصوب ‌٢٨/١٢/٨٤ و اصلاحيه‌ی آن در تاريخ ‌٣١/١/٧٩، اظهار داشت: سه هزار و ‌٤٠١ نشريه تاکنون دارای مجوز هستند که از اين تعداد دو هزار و ‌٩٢٦ نشريه در حال چاپ و انتشار است.

وی با بيان اين‌که در اين مدت ‌٤٢ نشريه توسط هيات نظارت بر مطبوعات و دادگاه توقيف و لغو امتياز شده است، گفت: از اين تعداد ‌٢٤ مورد لغو امتياز و ‌١٨ مورد توقيف شده‌اند.

معاون سياسی – امنيتی دادستان کل کشور، يادآور شد: در دو سال اخير ‌٩٠١ مجوز داده شده و ‌٤٢ مورد لغو امتياز و توقيف داشته‌ايم.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز