4 نوامبر 2007 - ١٣ عقرب


مقام سومى آژانس خبرى پژواک دررقابت عکاسى ميان ١١٥ آژانس خبرى جهان

اين عکس ذکيه ذکى مسؤول راديوى صلح پروان بود که حين مراسم جنازه وى توسط صفيه صيفى يکتن از عکاسان آژانس خبرى پژواک اخذ شده بود.


شمارى از نهادهاى مطبوعاتى کشور، مقام سومى را که آژانس خبرى پژواک دررقابت عکاسى ميان ١١٥ آژانس خبرى جهان بدست آورده است،دست آورد بزرگ براى مطبوعات کشور مى دانند.

در اين رقابت عکاسى که در حاشيه دومين کنگره جهانى آژانس هاى خبرى در شهر استيپوناى اسپانيا تحت نام ( رقابت جهانى عکس هاى قرن ٢١ آژانس هاى خبرى ) به تاريخ ٤ عقرب راه اندازى گرديد، بيش از ٢٠٠ قطعه عکس به رقابت گذاشته شده بود.

عبدالسلام جواد که به نمايندگى آژانس خبرى پژواک در رقابت هاى يادشده اشتراک نموده بود، مى گويدکه در اين رقابت، سه قطعه عکس آژانس خبرى پژواک به رقابت گذاشته شد که از بين آنها يکى آن در مقام سوم اين رقابت ها قرار گرفت .

اين عکس ذکيه ذکى مسؤول راديوى صلح پروان بود که حين مراسم جنازه وى توسط صفيه صيفى يکتن از عکاسان آژانس خبرى پژواک اخذ شده بود.

ذکيه ذکى حدود شش ماه قبل، توسط افراد مسلح ناشناس در منزلش به قتل رسيد.

سيدآقا فاضل سانچارکى رئيس اتحاديه ملى ژورنالستان افغانستان ، گفت که کسب مقام سوم در اين رقابت ها دستاورد بزرگ براى مطبوعات کشور مى باشد.

وى افزود : (( براى مطبوعات کشور ،جاى افتخار است که يک آژانس داخلى کشور در رقابت هاى جهانى، اشتراک مى نمايد و مقام سوم را اخذ مى نمايد . ))

موصوف به نمايندگى از اتحاديه ملى ژورنالستان افغانستان ، اين دست آورد را براى آژانس خبرى پژواک تبريک گفت و اظهار اميدوارى نمود که پژواک در آينده دستاوردهاى بيشتر داشته باشد.

رحيم الله سمندر رئيس انجمن ژورنالستان آزاد افغانستان نيز اين موفقيت را افتخار براى آژانس خبرى پژواک و تمام مطبوعات کشور خواند.

وى افزود که آژانس خبرى پژواک در مدت چهار سال فعاليت اش در کشور، جايگاه خوبى در بين مطبوعات کشور کسب کرده و موفقيت اخير اين آژانس مى تواند آنرا در سطح بين المللى شهرت دهد.

داکترمحمد حليم فدايى رئيس انجمن رسانه هاى آزاد کشور هاى آسيايى جنوبى (سفما) در افغانستان، مى گويد که فعاليت هاى پژواک در عرصه خبررسانى و عکاسى سزاوار مقام هاى بالاتر مىباشد.

وىافزود که مطبوعات کشور با مشکلات امنيتى و تهديد هاى زيادى، از طرف منابع مختلف مواجه اند و اين موضوع نشان مى دهد که عکاسى و خبرنگارى در افغانستان کار مشکل و دشوار است .

کابل آژانس خبرى پژواک ،١٣ عقرب
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز