5 نوامبر 2007 - تاجيکستان


همایش خبرنگاران کشورهای آسیای میانه در دوشنبه


شرکت کنندگان نهمین همایش خبرنگاران کشورهای آسیای میانه که روز پنجشنبه، 1 نوامبر به ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد، نخست با لحظه ای سکوت، خاطره علیشیر صاحبف، خبرنگار قرقیز را که هفته گذشته در ولایت اوش قرقیزستان از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده بود، گرامی داشتند.

به گفته این نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، راه اندازی فعالیت شوراهای مطبوعاتی در کشورها که در آن بسیاری از نمایندگان رسانه های گروهی شامل هستند، و تهیه آیین نامه رفتار و اخلاق روزنامه نگاران در کشورهای اروپا و اروپای شرقی شرایط را برای بالا بردن سطح آزادی بیان و حل مشکلات در زمینه روابط رسانه ها با جامعه و نهادهای دولتی فراهم کرده است.

آلگ پانفیلف، رئیس مرکز روزنامه نگاری اکسترمالی در روسیه، ارزیابی برخی از صاحب نظران را مبنی بر سازگار نبودن تجربه کشورهای اروپایی برای کشورهای شوروی پیشین به دلیل ویژگیهای ملی این کشورها نادرست خواند.

آلگ پانفیلف گفت: "خبرنگاران کشورهای اروپایی به این مکانیزمها در پی تلاشهای زیاد خود در طول ده ساله ها دست یافتند. کشورهای شوروی پیشین به دلیل عقب ماندگی خود ناچارند بدون پشت سر گذاشتن چنین تجربه ای مکانیزمهای خود تنظیمی را در فعالیت رسانه های گروهی راه اندازی کنند. زیرا نیاز به چنین نهاد و مکانیزمها وجود دارد و تجربه کشورهای اروپایی این ضرورت را ثابت کرده است."

اما امید باباخانف، موسس و سردبیر "آسیا پلاس"، نشریه روسی زبان چاپ دوشنبه معتقد است که فعالیت شورای مطبوعاتی تنها در صورت اعتراف آن از سوی نهادهای دولتی موثر خواهد بود.

آقای باباخانف افزود: "اگر نهادهای دولتی شورای مطبوعاتی را اعتراف کنند، پس این ساختار می تواند در حل مشکلات خود خبرنگاران و روابط رسانه های گروهی با جامعه این کشور مساعدت کند."

ولی به گفته کارشناسان، تلاشها برای راه اندازی مکانیزمهای خود تنظیمی در فعالیت رسانه های گروهی در تاجیکستان از چند سال بدین سو ادامه داشته است. نورالدین قرشیبایف، رئیس اتحادیه ملی رسانه های مستقل خبری تاجیکستان گفت که در چهار سال اخیر آنها برای تهیه آداب نامه یا آیین نامه رفتار و اخلاق روزنامه نگاری در این کشور تلاش کرده اند، ولی این سند مورد حمایت کلیه خبرنگاران تاجیک قرار نگرفته است.

آقای قرشیبایف گفت: "تصویب قانون یا آیین نامه خبرنگاران مشکلات در این عرصه را از بین نخواهد برد. باید نهادی مثل شورای مطبوعاتی برای نظارت بر اجرای مقررات این سند تاسیس یابد. در این زمینه ما باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم."

در همین حال، بیشتری از صاحب نظران معتقدند که بدون بازنگری قوانین تاجیکستان در زمینه فعالیت رسانه های گروهی تاسیس شورای مطبوعاتی موثر نخواهد بود.

کارشناسان همچنین بر این نظرند که کاملا مستقل نبودن نظام دادگاهی در تاجیکستان به راه اندازی خود تنظیمی در فعالیت رسانه های گروهی مانع ایجاد می کند.

به نقل از بي بي سي فارسي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز