6 نوامبر 2007 - ۱۵ آبان


مدرسه از سوي هيأت نظارت به اتفاق آرا و به دليل تبليغ عليه نظام و ترويج الحاد لغو امتياز و توقيف شد


سردبير فصلنامه «مدرسه» از لغو امتياز و توقيف اين نشريه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات خبر داد و در عين حال گفت كه اين موارد كتبا به آنها اعلام نشده است.

جلال توكليان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: در تماسي كه از هيات نظارت بر مطبوعات با ما داشتند، خبر توقيف نشريه را به ما اعلام كردند و گفتند فصلنامه‌ي مدرسه از سوي هيأت نظارت به اتفاق آرا و به دليل تبليغ عليه نظام و ترويج الحاد لغو امتياز و توقيف شد.

وي با بيان اين‌كه هنوز توقيف و لغو امتياز نشريه به صورت مكتوب به آن‌ها ابلاغ نشده، گفت: اين تعطيلي و لغو امتياز و هم‌چنين اتهامي كه مطرح شده براي ما بسيار شوك‌آور بود.

رضا خجسته‌رحيمي، دبير تحريريه‌ي اين نشريه نيز در اين باره به ايسنا گفت: تاكنون 6 شماره از اين نشريه منتشر شده كه شماره آخر آن مربوط به تابستان بود و ما در حال صفحه‌بندي براي شماره پاييز بوديم.

وي توقيف يك نشريه تخصصي را دور از ذهن خواند و گفت كه توقع چنين برخوردي با نشريه را نداشتند.


فصلنامه «مدرسه» لغو امتياز شد

خبرگزاري فارس: مجوز فصلنامه تخصصي «مدرسه» به دليل چاپ مطالب الحادي و ضد اعتقادي از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات لغو شد.

يك مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اين خبر عنوان كرد: فصلنامه مدرسه به صاحب امتيازي و مدير مسئولي حسين حسن‌زاده خسرو شاهي به علت چاپ مطالب الحادي و همچنين تبليغ عليه نظام اسلامي در شماره 6 تير ماه 86 اين نشريه ، لغو مجوز شد.

اين مقام آگاه ادامه داد: فصلنامه مدرسه بيشتر گرايشات فلسفي و تئوري داشت. وي اضافه كرد: مطابق با قانون مطبوعات به هيئت نظارت بر مطبوعات اجازه داده شده كه در صورت چاپ موارد ضد اعتقادي مجوز نشريات را لغو كند.

به نقل از خبرگزاری فارس
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز