7 نوامبر 2007 - ۱۵ آبان


مصاحبه راديو بي بي سي با همسر عمادالدين باقي پيرامون ملاقات با وي

آقاي باقي در طول 24 روز زندان بودنش 15 جلسه بازجويي طولاني مدت پس داده اند كه 3 جلسه در دادگاه انقلاب برگزار شد و11 جلسه در درون زندان و گفتند كه از ديروز يعني يكشنبه 13 آبان به بعد ديگر بازجويي پس نخواهند داد و گفتند كه انتظار دارند در يك دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه طبق اصل 168 قانون اساسي به دفاع از خود بپردازند و قيد داشتند كه بازجويي هاي ايشان مايه افتخار اوست و مي خواهد افكار عمومي از آن مطلع شود.


- شنيديم امروز ملاقات داشتيد، ملاقات چگونه بود؟وضعيت كنوني آقاي باقي را توضيح دهيد.

ديروز دوشنبه 14 آبان، ما بعد از 24 روز تونستيم آقاي باقي را ملاقات كنيم و انتظار ملاقات حضوري داشتيم و كمي مواد غذايي و لباس به دليل سرد شدن هوا براي ايشون برده بوديم اما جز يك دست لباس زير همه را برگرداندند. ملاقات كابيني بسيار آزار دهنده بود تقريبا در 20 دقيقه ملاقات فقط فرزندانم تونستند صداي پدرشون را در حد احوالپرسي بشنوند و از دور نظاره گر سيماي پدر در حال گفتگو با من بودند كه به دليل ندادن وسايل بهداشتي متاسفانه با ريش و موي بلند و لباس زندان با صورتي تكيده روبرويشون پشت شيشه هاي آن طرف كابين نشسته بود. آقاي باقي مثل هميشه آرام و متين بود اما گله مند از اينكه چرا ملاقات كابيني را پذيرفته ايم. او كه اصل حكم زندان و نوع بازجويي هاي خودش را غير قانوني مي دونه در حقيقت اين نوع ملاقاتها و رفتارها را اجحافي مضاعف مي بينه و مضافا به اين كه شديدا بخاطر مشكل زانوي من كه احتياج به عمل دارد نگران بود از اينكه 50پله را طي كرده بودم آزرده شده بود. آقاي باقي در طول 24 روز زندان بودنش 15 جلسه بازجويي طولاني مدت پس داده اند كه 3 جلسه در دادگاه انقلاب برگزار شد و11 جلسه در درون زندان و گفتند كه از ديروز يعني يكشنبه 13 آبان به بعد ديگر بازجويي پس نخواهند داد و گفتند كه انتظار دارند در يك دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه طبق اصل 168 قانون اساسي به دفاع از خود بپردازند و قيد داشتند كه بازجويي هاي ايشان مايه افتخار اوست و مي خواهد افكار عمومي از آن مطلع شود. او معتقد بود كه ايزوله كردن مطلق او در زندان يك نوع شكنجه محسوب مي شود در حالي كه ديگر زندانيان اختلاس و اقتصادي اين بند از امكاناتي مانند يخچال و تلويزيون و راديو وحتي لپ تاپ برخوردارند از ايشان تنها كاغذ چند سانتي كه داشتند و در آن شماره آيات را كه براي كار تحقيقي خود يادداشت برداشته بود گرفتند. باقي از رئيس قوه قضاييه آقاي شاهرودي و آقاي اژه اي وزير اطلاعات خواستند متن بازجويي هاي ايشان را بخوانند تا بدانند افراد را با چه بهانه هايي در زندان و با اين وضعيت نگهداري مي كنند.

- سير پرونده محكوميت آقاي باقي را توضيح دهيد.

پرونده محكوميت قبلي آقاي باقي در دادگاه تجديد نظراز 7 سال به 3سال تبديل شد اما بخشي از آن توسط مقامات قضايي از پرونده جدا شد و به دليل عدم صلاحيت دادگاه عمومي به دادگاه انقلاب ارجاع شد كه پس از آزادي آقاي باقي بعد از مدت كوتاهي جلسه محاكمه براي اين اتهام تشكيل شد و بدليل برخورد نا مناسبي كه با وكيل پرونده شد منجر به عدم حضور وي در جلسه محاكمه شد و بدليل غير علني بودن دادگاه و عدم حضور رسانه ها در جلسه دادگاه، باقي از دفاع خودداري كرد و دادگاه براي ايشون يك سال حبس تعليقي تعيين كرد اين حكم با اعتراض دادستان تهران دوباره مورد تجديد نظر قرار گرفت و حبس تعليقي به حبس تعزيري تبديل شد اما طي دو سال ونيم گذشته به اجرا در نيامد و حتي طبق گفته وكيل محترم با توافق مقامات قضايي قرار شد به جريمه نقدي تبديل شود اما درست در لحظه اي كه پرونده جديدي براي آقاي باقي گشوده شد و از طرف بازپرس 50ميليون تومان وثيقه تعيين شد و اين وثيقه عليرغم ميل آقاي باقي از سوي خانواده و انجمن تامين شده بود ناگهان ماموران اجراي احكام زندان اوين از راه رسيدند و آقاي باقي را ظاهرا به دليل اجراي حكم يكساله راهي اوين كردند. پرسش امروز اينجاست كه اگر آقاي باقي متهم است كه بايد قرار وثيقه درباره ايشان اجرا شود و آزاد باشند و اگر محكوم هستند كه نبايد در زندان بسته 209 و زير بازجويي شديد قرار بگيرند جالب اينجاست كه بنا به اطلاع وكيل محترم به نقل از بازپرس پرونده آخرين دفاع از ايشان در مورد اين پرونده صورت گرفته و بازپرس اعلام كرده اطلاعي از بازجويي هاي داخل زندان ندارد و مسوؤليت آن را نمي پذيرد. ما نمي دانيم چه كساني و با چه اهدافي در حال بازجويي از آقاي باقي هستند؟ اگر اين پرونده درباره انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه امكان بازپرسي در بيرون از زندان وجود داشت. اتهام اخير آقاي باقي انتشار اخبار و اطلاعات محرمانه زندانها از طريق ارتباط با زندانيان و انتشار آنها درهمايش ها و كنفرانس ها است. يعني درواقع آقاي باقي هيچ كار غير علني انجام نداده و به قول يكي از دوستان مگر در زندانها چه مي گذرد كه انتشار اخبار آنها اتهام محسوب مي شود؟ متاسفانه در آميختن دو موقعيت متهم و محكوم به نقض دو جانبه حقوق آقاي باقي منجر شده است. جالب اينجاست كه همزمان پرونده ديگري هم براي باقي گشوده شده كه به دليل سفر نرفته اي به كشور امارات طرح شده و ايشان عليرغم ممنوع الخروج بودن با اين اتهام به 3 سال حبس تعزيري محكوم شده اند كه البته ما اميد داريم با بررسي اين حكم در دادگاه تجديد نظر قضاوت عادلانه اي درباره باقي صورت گيرد.

- مي خواستم از شما سوال كنم كه رياست انجمن دفاع از حقوق زندانيان چه تاثيري در بازداشت اخير داشته كه در سوال دوم به آن اشاره كرديد، لطفا اگر در اين زمينه مطلبي ديگر هست بفرماييد.

اصل بازداشت اخير آقاي باقي مربوط به موقعيت ايشان به عنوان رئيس هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان و گزارش ها و تحقيقات اين انجمن در رابطه با زندانيان بود كه اين يك كار طبيعي براي يك نهاد مدني بوده بديهي است كه آقاي باقي رئيس هيئت مديره بودند نه رئيس مطلق الاختيار انجمن. يعني به نمايندگي از هيئت مديره و به پيروي از راي اكثريت آن و مصوبات ايشان، گزارشها و بيانيه هاي انجمن را امضا مي كردند اين در حالي است كه متاسفانه علي رغم اعلام هيئت مديره انجمن، مبني بر مسئوليت جمعي سعي دارند اقدامات آقاي باقي را "فردي" نشان دهند. تمام حساسيت ها درباره باقي و پرسش هايي كه از وي صورت مي گيرد آن طور كه خودشان گفتند درباره بيانيه ها، نامه ها و گزارشهاي ساليانه اين انجمن است. متاسفانه اينگونه برخوردها انگيزه اقدامات مدني را در ميان فعالان اجتماعي اندك مي كند.

به نقل از تا آزادی باقي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز