13 نوامبر 2007 - ۲۲ آبان


دادگاه تجديدنظر حكم سه سال حبس آكو كردنسب را به شش ماه كاهش داد


شعبه‌ي دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان حكم سه سال حبس تعزيري آكو كردنسب يك عضو انجمن صنفي روزنامه‌نگاران را به شش ماه حبس تعزيري كاهش داد.

نعمت احمدي، وكيل مدافع كردنسب با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: موكلم پيش از اين با استناد به ماده‌ي 501 قانون مجازات اسلامي از سوي شعبه‌ي اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام جاسوسي به نفع منافقين از طريق جمع‌آوري اخبار تجمعات، اعتراضات و جشن‌هاي غير قانوني به سه سال حبس تعزيري محكوم شده بود.

وي افزود: اين پرونده به دليل انتشار اخبار و مطالبي در سايت شخصي موكل من بوده است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز