13 نوامبر 2007 - ۲۲ آبان


انتشار کتابی برای بزرگداشت کاوه گلستان

کاوه گلستان به دليل سانسور شديد در ايران در شرايط بسيار سختی کار کرده، ولی موفق شده، عکس های به ياد ماندنی ازآغاز انقلاب اسلامی و صحنه های وحشتناک جنگ ايران و عراق را برای هميشه ثبت کند.


چهار سال پس از کشته شدن کاوه گلستان، عکاس خبری معروف ايرانی، در شمال عراق، بر اثر انفجار مين، کتابی به ياد وی و آثارش در کشور آلمان منتشر شده است.

به گزارش سايت خبری فرانسوی «رو ۸۹ »، انتشاراتی «هاتجه کانتز» در آلمان کتابی در ۱۶۸ صفحه به نام «ثبت حقيقت در ايران» در مورد آثار کاوه گلستان منتشر کرده است.

به نوشته اين سايت خبری، کاوه گلستان به دليل سانسور شديد در ايران در شرايط بسيار سختی کار کرده، ولی موفق شده، عکس های به ياد ماندنی ازآغاز انقلاب اسلامی و صحنه های وحشتناک جنگ ايران و عراق را برای هميشه ثبت کند.

«رو ۸۹ » می افزايد کارهای کاوه گلستان به اتفاقات مهم محدود نمی شود و او عکس های زيادی از شرايط بد کارگران و عقب افتاده های ذهنی که به حال خود رها شده اند، گرفته است.

اين سايت فرانسوی زبان، کاوه گلستان را با «رابرت کاپا» کارگردان فقيد مجاری تبار مقايسه کرده است.

«رابرت کاپا» جنگ های متعددی از جمله جنگ جهانی دوم را پوشش داد و عکس های وی بر روی جلد بسياری از مجلات معروف دنيا از جمله مجله آمريکايی «لايف» منتشر شد.

اين سايت در پايان می افزايد که اين دو عکاس خبری با آثار خود نشان دادند که همانطور که گلستان عادت داشت، بگويد: «هيچکس نمی تواند حقيقت را متوقف کند.»

کاوه گلستان در سال ۱۳۲۹ در آبادان متولد شد و تحصيلات خود را تا پايان دوره متوسطه در تهران و لندن ادامه داد.

آقای گلستان با نشريات و رسانه های مهم خارجی مانند تايمز و بی بی سی همکاری داشته و در سال ۱۳۵۸ به خاطر عکس هايش از آغاز انقلاب اسلامی جايزه «رابرت کاپا» را دريافت کرد.

کاوه گلستان در ۱۳ فروردين ۱۳۸۲ در حالی که برای پوشش حمله آمريکا به عراق، به شمال اين کشور رفته بود بر اثر انفجار مين جان باخت.

به نقل از راديو فردا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز