13 نوامبر 2007 - تاجيکستان


تعطیل چهار تلویزیون کابلی در پایتخت تاجیکستان

در شهر دوشنبه فعالیت چهار تلویزیون کابلی که همگی غیردولتی هستند، متوقف شده است. دلیل این تصمیم کمیسیون صدور مجوز به رسانه های الکترونیکی در تاجیکستان، نداشتن مجوز برای پخش برنامه های تلویزیونی عنوان شده است.


ولی مسئولان شرکتهای تلویزیونی کابلی می گویند در دو سال اخیر نهادهای مسئول در تاجیکستان به بهانه های مختلف از دادن مجوز به این تلویزیونهای غیردولتی خودداری کرده اند.

به گفته طالب خالف، رئیس بخش تنظیم فعالیت شرکتهای رادیویی و تلویزیونی در کمیته رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان، اخیرا با پیشنهاد کمیته دولتی امنیت ملی این کشور آنها فعالیت چهار شرکت خصوصی تلویزیونی در شهر دوشنبه را متوقف کرده اند.

آقای خالف در این باره گفت: "مشخص شد که این شرکتها برای پخش برنامه های تلویزیونی مجوز ندارند و به این دلیل فعالیت آنها متوقف کرده شد."

از سوی دیگر، مسئولان تلویزیونهای کابلی می گویند آنها از دو سال قبل از کمیسیون صدور مجوز یا پروانه در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان درخواست مجوز کرده بودند، ولی تا حال پاسخی نگرفته اند.

عسکر نیازف، رئیس تلویزیون کابلی موسوم به "تی وی انسان" می گوید آنها شرکت خود را سال 2005 تاسیس داده و تلاشهایشان برای گرفتن مجوز پخش برنامه های تلویزیونی تا حال نتیجه ای نداده است.

وی افزود: "در گذشته ما از سوی این کمیسیون نامه ای دریافت کرده بودیم. بر اساس این نامه کمیسیون صدور مجور اسنادی را که ما برای دریافت مجوز پیشنهاد کردیم، بررسی کرده است. ولی به سبب آن که نسخه گواهینامه پخش برنامه ها برای تلویزیون ما هنوز تهیه نشده بود، به ما به صورت شفاهی گفتند که فعالیت خود را بدون مجوز ادامه بدهیم."

ولی به گفته طالب خالف، یک مسئول کمیته رادیو تلویزیون دولتی تاجیکستان، این شرکتها برای دریافت مجوز نتوانسته اند اسناد لازمی، از جمله منابع مالی فعالیت خود و قرارداد پخش برنامه های نلویزیونهای خارجی در قلمرو تاجیکستان را به کمیسیون صدور مجوز پیشنهاد کنند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، به واسطه تلویزیونهای کابلی بسیاری از ساکنان تاجیکستان امکان تماشای برنامه سبکه های تلویزیونی خارجی و به این ترتیب امکان دریافت اطلاعات آلترناتیف را در اختیار داشتند. حالا تعداد محدودی از اتباع تاجیکستان از نظر مالی شرایط خریداری آنتنهای ماهواره ای را در اختیار دارند.

از سوی دیگر، در حالی که قیمت دیش یا آنتنهای ماهواره ای در بازارهای تاجیکستان 700 سامانی یا بیش از 200 دلار آمریکایی است، هر یک خانواده ساکن شهر دوشنبه برای تماشای برنامه های حدود 60 تلویزیون خارجی توسط شبکه های کابلی در ماه تنها هشت سامانی پرداخت می کردند.

به این دلیل، برخی از صاحب نظران این تصمیم کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را یک نوع محدود ساختن دسترسی ساکنان این کشور به منابع خبری جیگزین ارزیابی می کنند.

به گفته عسکر نیازف، رئیس تلویزیون کابلی "تی وی انسان" در شهر دوشنبه، کمیته امنیت ملی تحقیق به گفته این نهاد "فعالیت غیرقانونی" این شرکت را به دادستانی کل تاجیکستان واگذار کرده و احتمال مجازات مسئولان این شرکتهای تلویزیونی بعید نیست.

از سوی دیگر، به گفته مسئولان کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان، در روزهای نزدیک فعالیت باز پنج تلویزیون کابلی در مناطق مختلف این کشور متوقف خواهند شد.

به نقل از بي بي سي فارسي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز