17 نوامبر 2007 - ۲۶ آبان


هیئت نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار نشریه "بیلماج" را لغو کرد


محمدعلی دادخواه، وکیل نشریه "بیلماج" در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب، گفت: نشریه بیلماج که یک نشریه تحقیقاتی و اجتماعی است و به صورت سراسری در تهران و تبریز به چاپ می رسد، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شده است.

وی در مورد علت لغو پروانه نشریه بیلماج، گفت: تاکنون علت لغو انتشار این نشریه به طور رسمی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به ما اعلام نشده است، اما این هیئت اعلام کرده است صاحب امتیاز این نشریه واجد شرایط لازم برای انتشار نشریه نبوده است.

وکیل نشریه بیلماج ضمن انتقاد از این رویه هیئت نظارت بر مطبوعات، گفت: تاکنون چندین شماره از نشریه بیلماج به چاپ رسیده است و تعجب آور است که چرا هیئت نظارت بر مطبوعات پس از انتشار چندین شماره از این نشریه، اقدام به چنین تصمیمی گرفته است.

دادخواه با بیان اینکه اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر اصل 168 قانون اساسی است، گفت: طبق این اصل دادگاهی که با حضور هیئت منصفه مطبوعات و به صورت علنی برگزار می شود، صالح به لغو انتشار نشریات و مطبوعات است و چنین حقی را قانونگذار برای هیئت نظارت بر مطبوعات قائل نشده است. وی اظهار امیدواری کرد که دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها پس از ارجاع پرونده نشریه "بیلماج" به این دادسرا، رأی به انتشار مجدد این نشریه دهد.

به نقل از خبرگزاری مهر
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز