19 نوامبر 2007 - تاجيکستان


پیشنهاد اصلاح قانون رسانه ها در تاجیکستان

سازمانهای روزنامه نگاری تاجیکستان برای اصلاح قنون این کشور در باره مطبوعات و رسانه های گروهی حدود 80 پیشنهاد ارائه کرده اند


گروه کاری ویژه ای که برای بررسی این پیشنهادها تاسیس شده بود، در صدد است هشت پیشنهاد عمده را برای بررسی به اعضای پارلمان و مقامات ذیربط دولتی تاجیکستان ارائه کند.

گفته شده است که اصلاح قانون گذاری تاجیکستان در زمینه رسانه ها و مطبوعات شرایط بهتری برای آزادی بیان در این کشور فراهم خواهد کرد.

نورالدین قرشیبیف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان روز دوشنبه، 19 نوامبر، در یک نشست خبری اعلام کرد که برای اصلاح قنون مطبوعات و رسانه ها در این کشور طی دو ماه اخیر از سوی کارشناسان و خبرنگاران حدود 80 پیشنهاد ارائه شده است.

به گفته آقای قرشی بایف که از اعضای گروه کاری برای تجدید نظر در قانون مطبوعات تاجیکستان است، این گروه تصمیم گرفته است هشت پیشنهاد عمده را برای بررسی به پارلمان و مقامهای دولتی تاجیکستان ارائه کند.

رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان افزود که در صورت پذیرفته شدن این پیشنهادها از سوی پارلمان، شرایط بهتری برای گسترش آزادی بیان در این کشور فراهم خواهد شد.

آقای قرشیبایف در بره برخی از این پیشنهادها گفت: "ما تقاضا داریم که در ماده مربوط به حمایت از شان و اعتبار کلمات "شان و اعتبار رئیس جمهوری" لغو کرده شوند. زیرا طبق قانون اساسی تاجیکستان کلیه شهروندان برابرحقوق هستند. همچنین ما بر این نظریم که تیراژ چاپ روزنامه هایی که بدون ثبت نام نشر می شوند، از 99 نسخه به دستکم 300 تا 500 نسخه بالا برده شود. از سوی دیگر، ما پیشنهاد داریم که در شبکه اینترنتی تنها نشریه اینترنتی رسانه اعتراف شود و نه کلیه شبکه. در مجموع، مهم این نیست که چه مقدار ماده های قانون اصلاح می شوند، مهم آن است که این اصلاحات به سود کار باشد."

نورالدین قرشیبایف همچنین خبر داد که اکنون مرحله دوم فعالیت این گروه کاری آغاز می شود.

قرار است در این مرحله اعضای گروه کاری با اعضای پارلمان و مسئولان نهادهای ذیربط دولتی ملاقات انجام داده و آنها را به بررسی موضوع اصلاح قانون مطبوعات و رسانه ها در تاجیکستان وادار سازند.

آقای قرشیبایف در باره احتمال پذیرفته شدن این پیشنهادها گفت: "برای ما مسلم است که سازمانهای اجتماعی از ابتگار قانون گذاری برخوردار نیستند. به این دلیل ما تنها به عقل و خرد و وطن دوستی اعضای پارلمان و مقامات دولتی امید داریم. زیرا اگر آنها جانبدار تقویت روند دمکراتیزه در تاجیکستان باشند، این پیشنهاد اصلاحات را مورد بررسی قرار حواهند داد."

در همین حال، تاکید شد که قانون تاجیکستان در باره مطبوعات و سایر رسانه های گروهی در سال 1990 تصویب شده و تا کنون چهار مراتبه مورد تجدید نظر واقع شده است.

به گفته نورالدین قرشی بایف، در همه این موارد هدف از انجام اصلاحات محدودسازی شرایط برای رشد آزادی بیان در تاجیکستان بوده است.

سال 2002 دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان طرح قانون جدیدی را به بررسی کارشناسان و اعضای پارلمان این کشور پیشنهاد کرد.

ولی پارلمان تاجیکستان به این دلیل که طرح این قانون از سوی یک سازمان خارجی تهیه شده بود، حتی از مطالعه آن خودداری نمود.

به نقل از بي بي سي فارسي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز