27 نوامبر 2007 - ۶ آذر


پرونده زهرا کاظمی به دادگاه دیگری ارجاع شد


به گفته سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، دیوان عالی کشور، پس ازبررسی پرونده زهرا کاظمی ، ایراداتی را از نظرشكلی به آن گرفته و با رد صلاحيت دادگاه رسيدگی كننده به پرونده یاد شده ، آن را به دادگاه دیگری فرستاده است. زهرا کاظمی، خبرنگار – عکاس ايرانی - کانادايی، اوايل تيرماه ۱۳۸۲ هنگام عکسبرداری از شماری از خوشاوندان زندانیان، در برابر زندان ِ اوین ِ تهران بازداشت شد و چهار روز بعد بسبب خونريزی مغزی، ناشی از ضرباتی برججمه اش، در زندان درگذشت.

وکلای مدافع در پرونده زهرا کاظمی خواهان رسیدگی به اتهام قتل عمد هستند و به نقص تحقیقات در این پرونده اعتراض کرده و خواهان تعیین بازپرس ویژه یی برای تکمیل تحقیقات شده اند.

در جریان رسیدگی به همین پرونده، تا کنون یکی از ماموران وزارت اطلاعات که به قتل زهرا کاظمی متهم بود، تبرئه شده است. در حالی که شماری از نمایندگان مجلس عمدتاً اصلاحگرای ِ ششم، در همان زمان، سعید مرتضوی دادستان تهران را مسوول اصلی کشته شدنِ خانم کاظمی در بازداشتگاه دانستند.

به نقل از راديو فردا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز