9 دسامبر 2007 - ۱۸ آذر


همسر سعيد متین‌پور: ۲۰۰ روز است که از همسرم بی خبرم

اکنون ۲۰۰ روز است که همسرم سعید در انفرادی ست ، شکنجه می‌شود ، بی خوابی می‌کشد ،تحقیر می‌شود ، روی آفتاب را نمی‌بیند ، از او می‌خواهند جرم ناکرده را به گردن بگیرد ،فیلم پر کند و... ۲۰۰ روز است که از او بی خبرم نمی‌دانم چه بلایی به سرش می‌آورند نمی‌دانم از او چه می‌خواهند


طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط یک شبانه روز می‌توان متهم را بدون تفهيم اتهام در زندان نگه داشت. این در حالی ست که همسرم سعید متین پور ۲۰۰ - امین روز از انفرادی را همراه با شکنجه‌های سخت با هدف اعتراف به جرمی که مرتکب نشده است سپری می‌کند.

حاجی‌های طواف نکرده ، اصول قانون اساسی و نیز اصول انسانی و اخلاقی را یکجا در مورد سعید لگدمال کرده و می‌کنند.در سالهای اخیر این نوع برخورد با یک متهم عقیدتی وفعال حقوق بشری بی سابقه بوده است. در عجبم که چرا صدایی به اعتراض بلند نمی‌شود؟

متاسفانه جریانات روشن فکری و احزاب سیاسی در ایران از جنبش‌های هویت طلب از جمله جنبش‌های زنان ، اقوام ،کارگری و... چندین گام فاصله دارند. اگر حاکمیت اقتدارگرا مدام دموکراسی خواهی روشنفکران و سیاستمداران را بی بند وباری ترجمه می‌کند ، آنها نیز با همان انگیزه و منطق جنبش زنان را به ترویج چندشوهری وجنبش کارگران را به گرایشات مارکسیستی و جنبش اقوام را به تجزیه طلبی متهم می‌کنند.

ذهنیت مسموم و معیوب و نابالغ مدعیان اصلاح طلبی موجب شده تا در برابر عنیف ترین ظلم‌ها و حق کشی‌ها سکوت کرده و آب به آسیاب ناقضین حقوق بشر بریزند، دبیر کل پرطمطراق ترین حزب سیاسی کشور بی هیچ دغدغه‌ای نسبت به اوضاع نا بسامان و نگران کننده ی خیل روز افزون زندانیان سیاسی و عقیدتی و نقض گسترده و بی سابقه ی حقوق بشر ، شب و روز وضعیت صندوق‌های آرا را رصد می‌کند و جدی ترین سخنش عرق شرم بر جبین می‌نشانذ : " با هر موضع گیری احمدی نژاد ، بر آرا اصلاح طلبان اقزوده می‌شود." بر خود نهیب می‌زنم که چه ساده دل بودیم آنگاه که سخنهایشان را باور کردیم و اعتمادمان را ارزانی‌شان!!؟

جامه با بیگانه دادی تا بروفد رخنه‌هاش ای تفو بر آن رفوگر رخنه‌ها صدگانه شد اکثریت مدافعان حقوق بشر در ایران از حقوق افرادی دفاع می‌کنند که نمدی هم عایدشان شود ،اما دفاع از حقوق افراد منتسب به جنبش‌های هویت طلب که از قضا دفاع از حقوق بشر به معنای محض ان می‌باشد، در برنامه ی اکثریت مدافعان آزادی بیان و کلیت اصلاح طلبان مذبذب دارد.

برای چنین اقدام و عملی می‌بایست هم جنبش هویت طلبی را درک کرده باشی و هم به دفاع از حقوق بشر ایمان خالص و بی شیله پیله داشته باشی. وچه ناب ونایابند چنین افرادی در زمانه ای که انسان‌های بی گناه و پاک باخته ی بسیاری چون مریم حسین خواه ، جلوه جواهری ،منصور اصالو ،مددي،لیلا حیدری ، عبدالله عباسی ،بهروز صفری ، جلیل غنی لو ، علیرضا متین پور ، عباس لسانی و... فقط به جرم پرداختن به ریشه‌ها در انفرادی‌های همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی و روانی به سر می‌برند و به اجبار فیلم پر می‌کنند تا به جرم ناکرده اعتراف کنند آنها با تحمل بیشرمانه ترین ظلم‌ها و ستم‌ها در زندان و امثال عبدالله مومنی با دفاع خالص از حقوق بشر در بیرون از زندان ریشه‌های بی رمق درخت انسانیت را ابیاری می‌کنند تا شاید جانی دوباره بگیرد.

سلام و درود خداوند بر این پاک باختگان شیدا باد. خدایا اکنون ۲۰۰ روز است که همسرم سعید در انفرادی ست ، شکنجه می‌شود ، بی خوابی می‌کشد ،تحقیر می‌شود ، روی آفتاب را نمی‌بیند ، از او می‌خواهند جرم ناکرده را به گردن بگیرد ،فیلم پر کند و... ۲۰۰ روز است که از او بی خبرم نمی‌دانم چه بلایی به سرش می‌آورند نمی‌دانم از او چه می‌خواهند. خدایا تو خود حافظ او باش و خدایا تو خود شاهد باش تنهایی و بی پناهی قومی را و بی تفاوتی و خواب زمستانی بی وجدانی‌های قومی دیگر را.

و من همچنان بر ایمان خود استوارم که : "پرومته‌ی در زنجیر به همان دلیل که راز پیروزی‌اش را یافته از بند نیز رسته خواهد شد و جراحاتش درمان خواهد یافت "

"عطيه طاهري" (همسر سعید متین‌پور)
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز