25 دسامبر 2007 -  ۴ دي


برای ششمین بار وبسایت اطلاع رسانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فیلتر شد

این در حالی است که رییس سازمان، محمد صدیق کبودوند 6 ماه است در بازداشت بسر می برد و فشار زیادی بر وی اعمال شده تا سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را منحل سازد.


وبسایت اطلاع رسانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان(www.rmmk.net) برای ششمین بار طی 3 سال گذشته فیلتر شد.در این وبسایت اخبار و گزارشاتی پیرامون وضع حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران و نیز مواضع سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان منتشر می شد.این در حالی است که رییس سازمان، محمد صدیق کبودوند 6 ماه است در بازداشت بسر می برد و فشار زیادی بر وی اعمال شده تا سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را منحل سازد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از فیلتر شدن سایت اطلاع رسانی اش متعجب نیست و این اقدام برای مسئولان سازمان تازگی ندارد. ما تاکید داریم که تمامی اخبار،گزارشات و مواضعی که از دریچه ی سایت سازمان منتشر شده است کاملا تایید شده،موثق و دقیق می باشد و مسئولیت حقوقی همه ی این موارد را پذیرا می باشیم؛ بنابراین برای چندمین بار تکرار می کنیم فیلتر کردن سایتمان فاقد دلیلی منطقی و موجه است و تنها اصراری است برای نرسیدن اخبار درست از وضع حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران به افکار عمومی؛ ودر آخر اعلام می داریم که فعالیتهای اطلاع رسانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و به زودی پایگاه اطلاع رسانی جدیدی راه اندازی می شود.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز