26 دسامبر 2007 - ٥ جدی


مطبوعات محلی در منطقه شمال شرق رو به رکود اند


مطبوعات محلى در زون شمالشرق نظربه عوامل گوناگون رنگ باخته، تا حدى که از جملۀ پنجاه رسانه چاپی صرف بيست رسانه توانسته بقاى شانرا حفظ کنند.

اين رسانه هاى دولتى وغير دولتى از زمان ادارۀ موقت در ولايات ( تخار،کندز و بدخشان) به فعاليت آغاز نموده بودند. در تخار ١٢ رسانه چاپى که اکثر آنها شامل ماهنامه، هفته نامه و مجله بودند، از چاپ باز مانده و صرف دو رسانه غير دولتى بنامهاى تصوير و خراسان و يک رسانۀ دولتى موسوم به تخارستان به عمر مطبوعاتى شان ادامه داده اند، ولى روزنامه در اين ولايت هيچ وجود ندارد.

مسوولین رسانه های از چاپ باز مانده مدعى اند که علت اساسی رکود رسانه ها مشکلات اقتصادی ، نبود مطابع چاپی ،عدم فروش رسانه ها و عدم همکاری دولت درزمینه رشد وتقویت مطبوعات میباشد. یکی از این رسانه ها ماهنامه ( سرو) مختص به زنان است که حدود يکسال در تخار فعالیت داشت، اما ازسه ماه بدينسو از چاپ بازمانده است .

نوریه نیکزاد مدیر نشریه سرو علت چاپ نشدن ماهنامه را مشکلات اقتصادی خوانده و به آژانس خبری پژواک گفت که درمدت یکسال گذشته این نشریه با همکاری مالی برخی از زنان تخاربه فعالیت خود ادامه داده،اما آنها توان ادامه این همکاری را ندارند.

نیکزاد علاوه کرد که این نشریه را بخاطر آگاهی وپیشرفت زنان ایجاد کرده بودند، ولی به آنها نه دولت و نه هم موسسات همکاری مالی نموده اند.

وى به این باوراست که اگر سایر رسانه ها تمویل نشوند رسانه های چاپی به کلی از بین خواهند رفت . برخى خبرنگاران ميگويند که وظيفۀ آنها انعکاس واقعيت هاست، اما بعضى اوقات از سوى مسوولين محلى تهديد ميگردند. اما میراحمد تمیم رئیس اطلاعات وفرهنگ تخار میگوید که برخی از ژورنالستان خلاف قانون مطبوعات عمل مینمایند که این عمل آنها باعث نارضايتى مسوولین دولتی میگردد.

وى با تاييد اينکه برخی مشکلات اقتصادی وجود دارد و موسسات درزمینه تمویل مطبوعات همکاری نمى نمايند، مى افزايد: (( اگر مسوولین رسانه ها طبق قانون مطبوعات حرکت کنند با هیچ تهدیدى مواجه نخواهند شد. )) وضعيت مطبوعات چاپى در کندز نيز کمتر از تخار نيست.

آژانس خبری پژواک
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز