26 دسامبر 2007 - ۵ دي


عمادالدین باقی از زندان به بيمارستان منتقل شد

عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به دلیل آنچه نا مساعد بودن «حال عمومی» خوانده شده، از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شده است.


عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به دلیل آنچه نا مساعد بودن «حال عمومی» خوانده شده، از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شده است.

مدیرکل زندان های استان تهران گفت :«حال عمومی عمادالدین باقی مساعد نبود و وی به يکی از بيمارستان‌های تهران منتقل شده است».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سهراب سليمانی، مدیرکل زندان های استان تهران، روز چهارشنبه با اشاره به انتقال آقای باقی به بیمارستانی در تهران، افزود:«عمادالدین باقی امشب به زندان باز می گردد».

خانواده عمادالدين باقی روز چهارشنبه پنجم دی ماه از وخامت اوضاع جسمی وی در زندان اوین خبر داده بودند.

در همین حال برخی خبر های تایید نشده حاکی از آن است که آقای باقی «زیر دوش حمام در زندان دچار حمله قلبی» شده و هم اکنون «در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قمر بنی هاشم» بستری است و «حال وی رو به بهبود است».

عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.

تماس تلفنی نا تمام

به گفته خانواده آقای باقی، وی در تماسی تلفنی با خانه به همسر و فرزندانش اطلاع داده که «در وضعيت جسمی نامناسبی به سر می برد» و به همين دليل تماس تلفنی آقای باقی با همسرش ناتمام مانده است.

خانواده آقای باقی از صبح روز چهارشنبه به مقابل زندان اوين رفته بودند تا بتوانند با وی ملاقات کنند.

محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد آقای باقی در گفت و گو با راديو فردا در اين باره می گوید: «چهارشنبه، امروز وکيل آقای باقی قرار ملاقات با وی داشته است، طبق قرار به زندان مراجعه کرده و تا محل سالن ملاقات هم می رود اما در آنجا به او اعلام می شود که آقای باقی در حال بازجويی است و نمی تواند با وکيلش ملاقات کند. همزمان آقای باقی به منزل خود تلفن می کند و به همسرش، فاطمه کمالی احمد سرايی می گويد که به وکيل مدافع او بگويد به زندان بازگردد.»

داماد عمادالدين باقی در ادامه درباره آنچه وی در تماس تلفنی با همسرش گفته می گويد:«آقای باقی به همسرش می گويد که حالش بسيار بد است و حتی نمی تواند به صحبت کردن ادامه دهد و حتی تعبيری به کار می برد که همسر و خانواده آقای باقی به شدت نگران می شود.»

اين روزنامه نگار در ادامه می گوید:«تعبيری که آقای باقی به کار برده است، اين بوده که اگر رسيدگی جزيی که در زندان اوين وجود دارد نبود، او از دست رفته بود.»

«عمادالدین باقی در تماس تلفنی از زندان به همسرش می گويد که حالش بسيار بد است و حتی نمی تواند به صحبت کردن ادامه دهد و حتی تعبيری به کار می برد که همسر و خانواده آقای باقی به شدت نگران می شود.» محمد قوچانی

بعد از اين تماس تلفنی، وکيل مدافع و همسر آقای باقی به زندان اوين مراجعه می کنند ولی موفق به ديدار با او نمی شوند.

محمد قوچانی در ادامه می افزايد:« هيچ کس نتوانسته است هيچ تماسی با آقای باقی بگيرد. همسر و وکيل آقای باقی با قاضی و مقامات زندان اوين ديدار کرده اند و برخی از مقامات هم سعی کرده اند از مقامات قضايی وقت بگيرند که آقای باقی بتواند حتی تماسی تلفنی با خانواده اش داشته باشد و آنها را از وضعيت خود آگاه کند.»

محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد عمادالدين باقی در ادامه گفته بود به هنگام تماس تلفنی، فردی همراه آقای باقی بوده که تاکيد کرده خانواده اش به زندان مراجعه کنند.

او اضافه کرده بود:« وی فردی نيست که خانواده اش را نگران کند و تماس وی و تاکيد فردی که احتمالا بازجو بوده و به هنگام تماس تلفنی همراه آقای باقی بوده است، مبنی بر اينکه خانواده او حتما به زندان مراجعه کنند، نشان می دهد که وضعيت آقای باقی مناسب نيست.»

اين عضو خانواده عمادالدين باقی با ابراز نگرانی از وضعيت پدر همسرش گفته بود:«ما کسی را متهم نمی کنيم فقط نگران هستيم و نمی خواهيم مشکلی برای نظام و کشور بوجود بيايد، ما فقط می خواهيم از حال آقای باقی خبردار شويم.»

با اين حال محمد قوچانی گفته بود: مقامات زندان و قضايی پاسخی به خانواده عمادالدين باقی نداده اند:«هيچ جوابی به ما نمی دهند، ما هم به زندان اوين مراجعه کرديم، هم به دادگاه انقلاب رفتيم، وکيل آقای باقی با مسوولين دادگاه ديدار کرده و علی رغم اينکه برخی از مقامات تلاش کرده اند که تماس تلفنی محدودی برقرار شود تا خانواده آقای باقی از حال وی مطلع شوند، چنين اجازه ای به ما داده نشده است.»

وی با اشاره به وضعيت وخيم جسمی آقای باقی به گفته خودش در تماس تلفنی با منزل گفته بود:«حتی ما بعيد نمی دانيم که آقای باقی در يکی از بيمارستان های تهران بستری باشد. ما فقط می خواهيم واقعيت را بدانيم و با او عيادت کنيم و از سلامتی آقای باقی مطلع شويم.»

در همين حال پيش از تماس تلفنی عمادالدين باقی با منزل، خانواده وی با انتشار نامه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعيت اين زندانی سياسی تاکيد کرده بودند که وی در بازداشتگاه امنيتی نگهداری می شود.

در اين نامه آمده است:« ۴۷ روز از بازداشت عمادالدين باقی می گذرد بدون آنکه کسی درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانونی قوه قضاييه در شرايط زندان او تغييری ايجاد شود.»

خانواده عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در ادامه اين نامه نوشته اند:« قرار گرفتن عمادالدين باقی در بازداشتگاه بدون آنکه قرار بازداشتی وجود داشته باشد خلاف موارد مصرح آيين دادرسی کيفری است و طبق قانون مجازات اسلامی، مستلزم کيفر برای متخلفين از قانون است که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی قيد شده است.»

به گفته صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقی، آقای باقی به دليل محکوميت يک ساله ای که در سال ۱۳۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود، زندانی شده است. به گفته او اين محکوميت ابتدا تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود.

تحليلگران سياسی دستگيری آقای باقی را بيشتر با «فعاليت های اخير وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوه صدور و اجرای برخی از احکام قضايی» مرتبط می دانند.

سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در اواخر مهر ماه در سه اطلاعيه جداگانه از سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران انتقاد کرده و نسبت به بازداشت آقای باقی اعتراض کرده اند.

ماه گذشته عمادالدين باقی در ملاقات با خانواده خود گفت که از روز يکشنبه سيزدهم آبان ماه در زندان تحت بازجويی است و از آنجا که مرحله قانونی بازجويی های وی به پايان رسيده، ديگر حاضر به پاسخگويی به چنين بازجويی هايی نيست.

آقای باقی از آذرماه تا کنون ممنوع الملاقات شده است.

عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.

او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه ضميمه کار کرد.

اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.

عمادالدين پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.

بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.

وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل ازلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسوول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.

عمادالدين باقي به دليل مساعد نبودن حال عمومي،به بيمارستان منتقل شد

مديركل زندان‌هاي استان تهران با تاييد خبر انتقال عمادالدين باقي به بيمارستان، گفت كه وي امشب به زندان بازمي‌گردد.

سهراب سليماني به خبرنگار ايسنا گفت: حال عمومي باقي مساعد نبود و وي به يكي از بيمارستان‌هاي تهران منتقل شده است.

وي هم‌چنين يادآور شد كه عمادالدين باقي امشب به زندان بازخواهد گشت.

همسر عمادالدين باقي كه قرار بود امروز با وي ملاقات كند، با بيان اين‌كه ظاهرا حال همسرش مناسب نيست، به ايسنا گفته بود كه عمادالدين باقي از زندان اوين به يكي از بيمارستان‌هاي تهران منتقل شده است.

وخامت شدید وضع سلامت «عمادالدین باقی» در زندان

خانواده «عمادالدین باقی» رییس دربند انجمن دفاع از حقوق زندانیان، لحظاتی قبل به خبرنگار «نوروز» اطلاع دادند: طی تماسی كه آقای باقی حدود ساعت 11 صبح امروز (چهارشنبه) با منزل گرفته‌اند، از وخامت اوضاع جسمانی خود خبر دادند؛ وضعیت جسمانی وی چنان بد بود كه در حین تماس تلفنی، به دلیل وخامت اوضاع جسمانی ادامه تماس ممكن نشد

بنابراین خبر، پس از اطلاع از وضع نامساعد جسمانی باقی، وكیل و خانواده او خواستار ملاقات با وی شدند اما مسؤولان زندان اوین به اصرارهای آنان برای ملاقات ترتیب اثر نداده‌اند.

ممانعت از ملاقات با باقی در حالی صورت می‌گیرد كه «صالح نیكبخت» وكیل باقی، از بازپرس پرونده وی، مجوز دیدار با ایشان را دارد.

قوچانی: مسؤولیت اتفاقات احتمالی برعهده مقامات كشور است

در این حال، «محمد قوچانی» داماد باقی به خبرنگار «نوروز» گفت: صبح امروز آقای نیكبخت برای ملاقات با باقی به زندان اوین رفت. اما مسؤولان زندان به ایشان گفتند كه ملاقات به دلیل انجام بازجویی ممكن نیست.

وی افزود: یكی دو ساعت بعد از مراجعه آقای نیكبخت بود كه آقای باقی با منزل تماس گرفت و از وضع وخیم جسمانی خود خبر داد كه به دلیل همین مساله هم، ادامه تماس تلفنی ممكن نشد. بعد از آن، ما در تماس با زندان اوین خواستار ملاقات شدیم و مسؤولان زندان گفتند كه وكیل باقی می‌تواند ملاقات كند.

قوچانی در ادامه گفت كه برخلاف وعده مسؤولان زندان، از حدود ساعت 12و30 دقیقه امروز، آقای نیكبخت به همراه «فاطمه كمال احمدسرایی» همسر باقی، پشت در زندان اوین در انتظار به سر می‌برند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نمی‌شود.

داماد باقی در پایان مصاحبه كوتاه خود با نوروز تاكید كرد: همین جا اعلام می‌كنم كه خانواده و وكیل آقای باقی بشدت نگران وضعیت ایشان هستند و ما هشدار می‌دهیم كه اگر اتفاقی برای ایشان بیفتد، مسؤولیت آن برعهده مسؤولان زندان اوین ومسؤولان كل كشور است.

نامه اعتراض‌آمیز خانواده باقی درباره نگهداری وی در بازداشتگاه امنیتی

پیش از این، صبح امروز (چهارشنبه) خانواده باقی با انتشار نامه‌ای ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این زندانی سیاسی تاكید كرده بودند:«نگهداری باقی در بازداشگاه‌امنیتی غیرقانونی است».

در این نامه كه نسخه‌ای از آن به نوروز ارسال شد، آمده است: 74 روز از بازداشت عمادالدین باقی می‌گذرد بدون آنكه كسی درباره وضعیت او در زندان اوین پاسخگو باشد یا متناسب با وظایف قانونی قوه قضائیه در شرایط زندان او تغییری ایجاد شود.

نامه می‌افزاید: عمادالدین باقی از آغاز بازداشت در تاریخ 20 مهرماه 1386 تاكنون در زندان بسته به سر می‌برد و برای اینكه اعلام نشود در زندان انفرادی است هر از چندی یك متهم دیگر ـ كه بدون توجه به اصل تفكیك متهمان در زندان انتخاب می‌شود ـ در كنار آقای باقی قرار می‌گیرد تا ظاهرا شرایط زندان، انفرادی نباشد. این در حالی است كه كلیه فشارهای روحی و روانی ناشی از زندان دربسته بدون هواخوری، بدون تماس تلفنی با خانواده و... بر عمادالدین باقی حاكم است و اصولا قرار گرفتن باقی در بازداشتگاه بدون آنكه قرار بازداشتی درباره وی وجود داشته باشد خلاف مواد مصرح آیین دادرسی كیفری است و طبق قانون مجازات اسلامی مستلزم كیفر برای متخلفین از قانون است كه در مواد 570 و 572 قانون مجازات اسلامی قید شده است و جالب اینجاست كه حتی اگر اراده‌ای در برخی مقامات قضایی برای حداقل انتقال باقی از بازداشتگاه‌امنیتی به زندان عمومی وجود داشته باشد با مقاومت ضابطان امنیتی از آن جلوگیری می‌شود كه این مقاومت خود براساس مواد 573 و 574 قانون مجازات اسلامی غیرقانونی است.

در ادامه نامه خانواده باقی آمده است: مسوولان قضایی از یك طرف اعلام می‌كنند باقی به دلیل تحمل یك سال مجازات حبس خود (كه البته آن هم در شرایط غیرقانونی صادر شده) در زندان است و از سوی دیگر وی را هنوز در بازداشتگاه‌امنیتی دربسته نگهداری می‌كنند و حتی اعزام او به دادگاه تجدیدنظر با وجود دستور قاضی محترم این دادگاه و تاكید بازپرس شعبه امنیت دادگاه انقلاب محقق نشد. این در حالی است كه دادسرا درباره اتهام جدید باقی نیز اعلام مجرمیت و ختم بازجویی كرده و در نتیجه وی باید قانونا به بند عمومی زندان زیرنظر دادگستری استان تهران و سازمان زندان‌ها منتقل شود.

در پایان نامه تاكید شده است: عدم بازجویی از آقای باقی در 51 روز گذشته نیز نشان می‌دهد موضوعی برای بازجویی نمانده و اصولا نگهداری او در بازداشتگاه امنیتی بدون قرار بازداشت و به صورت شبه‌انفرادی اقدامی غیرقانونی است. ما به عنوان خانواده باقی مصرا از مقامات قضایی می‌خواهیم به این وضع غیرقانونی خاتمه دهند و حقوق قانونی باقی را به وی بازگردانند و آزادی باقی را محقق سازند.

به نقل از سايت نوروز
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز