28 دسامبر 2007 - ٧ جدی


امکان تصویب مجدد قانون رسانه‌ها در افغانستان


شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان در واکنش به رد قانون رسانه توسط رییس جمهور می گویند این قانون را با تصویب مجدد نافذ می کنند.

این نمایندگان یادآور شده اند که طبق قانون اساسی، در صورتی پس از تصویب متن اصلاح شده این قانون، رییس جمهور از امضای آن خودداری ورزد، پارلمان می تواند با رای دو سوم نمایندگان آن را نافذ کند.

میر احمد جوینده، یکی از نمایندگان پارلمان، می گوید این مصوبه در دو صورت می تواند به شکل قانون درآید "در صورتی که مجلس با پیشنهاد رییس جمهور موافق باشد، رییس جمهور آن را (پس از تصویب مجدد مجلس) توشیح می کند، و اگر مجلس نمایندگان خود بخواهد آن را تصویب کند، ضرورت به توشیح رییس جمهور ندارد و به حیث قانون نافذ می شود."

شینکی کروخیل، یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان، دلیل رد این مصوبه ازسوی رییس جمهور را مساله استقلال رادیو و تلویزیون دولتی می داند.

خانم کروخیل می گوید :"من فکر می کنم این یک قانون خوب و مکمل بود که ما باید به آن افتخار می کردیم. اعتراض شان (مقامات دولت) زیاد تر بر سر رادیو و تلویزیون ملی بود."

خانم کروخیل می گوید مجلس نمایندگان می خواهد رادیو و تلویزیون را"واقعا ملی" بسازد و از "تصرف و تسلط دولت بیرون کند."

به گفته خانم کروخیل رادیو و تلویزیون نباید طوری باشد که "دولت از آنها به نفع خود استفاده کند" و "واقعیتها را بیان نکند."

اما مقامات وزارت امور پارلمانی می گویند بعضی از قسمتهای این مصوبه خلاف قانون اساسی است و به همین دلیل هم رییس جمهور از امضای آن خود داری کرده و آن را برای اصلاح دوباره به پارلمان فرستاده است.

محمد آصف ننگ، مسئول دفترمطبوعاتی وزارت دولت در امور پارلمانی، دلیل رد این قانون را گنگ بودن منابع مالی رسانه ها، ارائه نشدن جزییات در باره تخلفات رسانه ای خواند.

به گفته او ایجاد شورای عالی رسانه ها با عضویت اعضای قوه های مقننه و قضاییه، که در این قانون آمده، خلاف قانون اساسی است.

این قانون بحث برانگیز پس از تصویب پارلمان افغانستان، در ماه مه 2007، برای توشیح به رییس جمهور حامد کرزی فرستاده شد، اما او از امضای آن خودداری کرد.

به نقل از بي بي سي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز