28 دسامبر 2007 - تاجيکستان


وضع بد آزادی بیان در تاجیکستان

سازمان آمریکایی "Freedom House " یا خانه آزادی در گزارش سالانه خود وضع آزادی بیان در تاجیکستان را در سال جاری نسبت به سال 2006 وخیمتر ارزیابی کرده است.

در این گزارش تاکید شده است که در سال جاری موارد اعمال فشار بر رسانه ها و خبرنگاران مستقل افزایش یافته و محدودیتهایی در زمینه اینترنت ایجاد شده است.


در گزارش تازه سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به "Freedom House " یا خانه آزادی، تاجیکستان در زمینه آزادی بیان کشوری "غیر آزاد" تلقی شده و در میان 195 کشور جهان در رده 169 قرار گرفته است.

در این گزارش وضع آزادی بیان در ترکمنستان و ازبکستان در میان کشورهای سابق شوروی بدترین ارزیابی شده است.

بر اساس نتیجه گیری سازمان "Freedom House " تا حال در تاجیکستان در راه فعالیت رسانه ها و نشریه های مستقل موانع مصنوعی وجود داشته و مقامات از طریق اصلاح قوانین جنایی یا کیفری این کشور در سال جاری محدودیتهایی برای سایتهای اینترنتی نیز اعمال کرده اند.

همچنین، دریافت مجوز برای فعالیت رسانه های مستقل، موانع در راه چاپ و توزیع نشریه های غیردولتی و محاکمه خبرنگاران و رسانه ها در دادگاهها از مشکلات اصلی در بخش آزادی بیان و مطبوعات در تاجیکستان عنوان شده است.

بر اساس گزارش انجمن ملی رسانه های مستفل تاجیکستان 13 شبکه مستقل رادیو تلویزیون مدتهاست که از کمیسیون جواز این کشور درخواست مجوز فعالیت می کنند.

ولی این کمیسیون با ارائه دلایلی چون وجود نواقص در آیین نامه، نبودن اطلاع در باره تجهیزات فنی و پایین بودن سطح تخصصی کارمندان از دادن مجوز به رادیو و تلویزیونها خودداری کرده است.

نورالدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گزارش سازمان "Freedom House " در باره وضع آزادی بیان در تاجیکستان را منصفانه خوانده و گفت که در سال جاری موارد زیاد نقض حقوق خبرنگاران مستقل و حتی حمله به آنها در این کشور ثبت شده است.

"در سال 2007 از جانب حکومت تاجیکستان بعضی اقداماتی صورت گرفت که به محدود شدن آزادی بیان در این کشور منجر گردید. این قبل از همه وارد کردن تغییرات به قوانین جنایی یا کیفری تاجیکستان است که طبق آن برای پخش خبرها یا مطالب نادرست در سایتهای اینترنتی در کنار رسانه های دیگر مجازات پیشبینی شده است. حادثه دیگر، باز شدن قضیه جنایی در قبال سه روزنامه نگار مرکز تحقیقات ژورنالیستی از سوی دادستانی شهر دوشنبه است. همچنین پلیس شهر دوشنبه دو روزنامه نگار را به دادگاه کشید."

در همین حال، برخی از سازمانهای بین المللی برگزاری نشستهای مطبوعاتی در نهادهای دولتی و آمادگی مقامات به گفتگو با خبرنگاران را گامی مهم در راه بهبود وضع آزادی بیان و دریافت اطلاعات در تاجیکستان خوانده اند.

ولی برخی از روزنامه نگاران تاجیک می گویند عده ای از مقامات به بهانه نشستهای مطبوعاتی سه ماهه در سایر اوقات از گفتگو با خبرنگاران پرهیز می کنند.

سازمان آمریکایی دفاع از حقوق بشر "Freedom House " یا خانه آزادی از سال 1980 وضع آزادی بیان در نشریه ها، رادیو، تلویزیون و اینترنت در کشورهای جهان را مرور می کند.

این سازمان همه ساله ضمن تهیه و نشر فهرست کشورهای جهان، آنها را از لحاظ آزادی بیان به کشورهای کاملا آزاد، قسما آزاد و غیرآزاد تقسیم می کند.

به نقل از بي بي سي فارسي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز