9 ژانويه 2008 - ١٨ دی


روزنامه نگار جوان ايراني مهران قاسمي درگذشت

گزارشگران بدون مرز درگذشت مهران قاسمي را به خانواده و همکاران و به ويژه به همسر و همکارش سارا معصومي تسليت مي گويد.


مهران قاسمي روزنامه نگار پرکار و همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب در اثر سکته قلبي جان سپرد. مهران قاسمی ٣٠ ساله، همزمان با مسئوليت سرويس بین الملل روزنامه اعتماد ملی سردبيری هفته نامه خودرو را نيز بر عهده داشت. وی از سال ١٣٧٦ فعاليت مطبوعاتي خود را آغاز کرده بود و پيش از اين با روزنامه های شرق و اعتماد و هفته نامه شهروند امروز همکاری مي کرد.

مهران روزنامه نگاری خوش فکر و انساني صميمي بود، در آخرين نوشته منتشر شده در وبلاگ اش نوشته بود:

از دیروز ظهر سی‌ساله شده‌ام و چه حس غریبی است ورود به این دهه چهارم زندگی! هزار کار ناکرده دارم و هزار افسوس برای آن‌چه که بر زمین مانده است و هزار سوگ بر آن‌چه که گاه انجام داده‌ام.

و افسوس که جامعه مطبوعات ايران همکاری پرکار را از دست داد. گزارشگران بدون مرز درگذشت مهران قاسمي را به خانواده و همکاران و به ويژه به همسر و همکارش سارا معصومي تسليت مي گويد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز